DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 14     <-- 14 -->        PDF

\
— 12 —


naravi moraju sječi odgovarajuće točke na stolu. Neznatne
pogrieške do 0,3 hvata, koje najviše usljed prenašanja nastanu,
imadu se razmjerno razdjeliti, doSim se za vede pogreške
imade uzrok potražiti, —- da nisu možebiti ordinate iz
temeljnih listova pogriešno prepisane ili da nije možda točka
pogriešno ustanovljena, ili prigodom trigonometriČke triangulacije
pogriešno izračunana itd.


Spomenuli smo ved, da same triaugularne točke, kojih obično
najviše tri u jednoj sekciji imade, nisu za čitavu izmjeru dostatne,
nego da si glavni je točke moramo označiti sa masalami
(obične okrečene letve sa raznimi znaci, koje se obično u
drvene škrinje ili tokove, ukapaju u raznim udaljenostima več
prema terenu do 200 i 300 hvati.) Na temelju triangularnih
točaka opredjele se rajoniranjera spreda (Vorwartsschneiden) i
ove mašale na stolu sa dva rajona, koja neka se sjeku čim vise
pod pravim kutem a kontroliraju se sa tredim rajonom. — Orientacija
stola neka se uviek na najdaljenije točke obavlja. Pojedine
točke mogu se i sa postraničnim rajoniranjem (SeitAvartsschneiden)
opredjeljivati, ako je smjer orientacije dulji od sječistnih
duljina.


Akoprem se uviek na to pazi, da pojedina sekcija bude
dovoljnim brojem trigonometričkih opredjeljenih triangularnih
točaka providjena, nastane nekad slučaj, da se gdjekoja točka,
usljed kažimo odronjenja ili zlobnog oštećenja izgubi, pak nam
broj zaostavših točaka u sekciji nije dovoljan za sigurnu orientaciju.
II tom se slučaju poslužimo sa točkama iz susjednih
sekcija, i sa sjecištima na sekcionalnoj crti, koje izračunamo
polag dalje navedenih primjera.


Izračunati nam je n. pr. (Slika XIV.) rajon za orienti


/ iOU


t


Slika XIV.


^


(


% L--^^... -^~rr ^ -diJB


——