DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 604


po prilici preko ciena, postignutih početkom g. 1905. Bukovina dovaŽa


se danas u Španjolsku, izuzev jedino bolje balvansko drvo, skoro iz


ključivo u obliku „subbiena" i „cabirona" i služi poglavito za izradu


pokučtva bolje vrsti. Bukovi komadi što se uvoze u Španjolsku, upo


trebljuju se po tom ponajviše samo za izradu jakog pokučtva (postelje


ormari, držalice i t. d.


Svjetska proizvodnja pluta iznosi po „Tršćanskom Lloydu" u indu


strijalne svrhe, godimice oko 815.000 q u vriednosti od nekih 30,000.000


franaka. Najviše se proizvodi pluta u Portugalskoj (340.000 q u vried


nosti od 12,000.000 1.), onda u Španjolskoj (280.000 q. u vriednosti od


9,500.000 1.) u Algiru (100.000 q. u vriednosti od 8,700.000 1.)


u Francezkoj (75.000 q. u vriednosti od 3,700.000 1.) i napokon


u Italiji obradjena površina s plutom iznosi 80.000 ha. i to u Sardiniji


i Siciliji. Akoprem su u Italiji i zrak i zemlje vrlo podesne za uzgoj


pluta, ipak se proizvodnja njegova naglo umanjuje od godine na godinu.


Kako poznato glavno je drvo Quercus suber, od kojega se pluto dobiva.


Knjižtvo.


Poziv na predplatu. Jur svojedoba oglašenu „Geodeziju",
izdati ću već u najbliže doba u vlastitoj nakladi. Molim stoga ponovno
svu onu gg,, koji si to djelo nabaviti kane da mi to čas prije kratkim
putem objave. Gospodi, koja si već nabiviše autograf toga djela, zamjeniti
ću takav tiskanim dielom. Prema broju predplatnika i nakladi,
biti će i ciena dielu udarena za predplatnike, nu svakako najviše sa 10
kruna, a eventualno i manje.


U Sarajevu 1. studena 1906. Franjo pl. Kružić.


inžinir i profesor geodezije.


Različite viesti.


Povišenje naukovine za inozemce na šumarskim visokim školama
u Mtinclieua i Eberswaldu. Prema najnovijoj ministarstknj odredbi,
imadu inoz em ci slušači gori spomenutih visokih škola, od sada plaćati
dvostruk u nauko vinu. Izvanredni slušači plaćati će od sada prema
tome 20 Maraka upisnine, i 20 Maraka naukovine za svaki pojedini
predmet, dok redoviti slušatelji plaćaju u ime upisnine 30 M. a u ime
školarine po semestru 150 Maraka. G. N.


Promjerka po sustavu Bohmerle, biti će svakako jedno najobljubljenijih
šumarskih mjeračkih pomagala te vrsti. Dokaz tome, da je
poznati mehaničar Neuhofer et Sohn u Beču (1. Kohlmarkt 8) koji je
podjedno proizvoditelj te po c. kr, šumarskom savjetniku Emilu Bohmerleu
— konstruirane promjerke, jur dne 1. listopada 1906. prodao


5.000 komada tih promjeraka. Služe se njom ne samo šumari Austrougarske
i Njemačke već u novije doba dapače i Japanci Promjerka se ta
odlikuje toli lahkočom, koli i točnošću radnje 1 velikom trajnošću —
te je zato i stekla jur velik broj priznanica i odlikovanja.
Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek. Tiskara C. Albrecht (Maravić i Dečak).