DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Isto treba za vremena javiti i sve promjene, odnoseoe se na o b it
ali š te adresata.


Svauredničtvutifiuća se pi s^m a i po Šiljke valja dosta V-
Ijati izravno p. n. uredniku piofesoru F. Ž. Kesterčaneku — Zigreb — Mesnička
ul. l^*. I. Pisma ođnosećn se na družtvenu up avu, kao i novčane pošiljke pako
aamo „p r e dsjedni čtv u hrvat. slav. šumarskoga družtva".


Natječaj.


Kod vlastelinstva presvjetl. g. M. grofa Kulmera u Šestinama (kod
Zagreba) imade se popuniti mjesto lugara. Plaća 360 K. na godinu,
stan, ljeti paša a zimi krma za jednu kravu i pravo žirenja dvijuh
svinja. Povrh toga imade preuzeti gostionu, koja nosi godišnje 500 K.
čistili. Molbu valja obložiti: krstnim listom, svjedočbom dosadanjeg službovanja,
svjedočbami o naucima i svjedočbom o položenom lugarskom
izpitu. Molbe prima do 15. rujna t. g- kr. kot. šumar Ruđolf Erny u
Zagrebu.


Šumarski pristav


sa višom strukovnom naobrazbom, liepim rukopisom, vješt izmjeri, ne
iznad 25 god. star, sa znanjem njemačkog i hrvatskog jezika, traži se
za jedno veliko vlastelinstvo.


Plaća 1300 kruna, stan, ogrijev, posluga i nakon jednogodišnjeg
uspješnog službovanja pravo na mirovinu.


Vlastoručno pisane, sa prepisom svjedočaba i sa fotografijom obložene
molbenice (koje se nevračaju) imadu se do 20. listopada t. g. pod
šifrom „A" na upravu ovoga lista priposlati.


Br. 3303/pr.


Natječajni oglas.


Pri političkoj upravi u Dalmaciji ima se pokriti jedno mjesto kotarskog
šumskog tehnika za šumski kotar Benkovački sa sestemizovanim
berivima.


Natjecatelji na ovo mjesto imaju dokazati potrebito usposobljenje
propisano u §. 6. stav. 1. ministarstvene naredbe 1. novembra 1895.


D. Z. L. br. 165. pak njihove neporočnosti i poznavanje hrvatskog jezika.
Dotične molbenice obložene sa odnosnim izpravama imaju se sa
strane natjecatelja nalazećih se u državnoj službi redovitim službenim
putem, a sa strune drugih natjecatelja putem nadležne kotarske političke
oblasti podastrti podpisanom predsjedništvu, i to do dana 20. septembra.


Zadar, dne 20. kolovoza 1906.


G. k. Namjestništveno Predsjedništvo.