DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 367 —


Različite viesti.


šumarski dogOTor. „Šumarski pristavi i vježbenici gradiške
imovne obćine" pozivlju gg. svršene šumarske akademičare, šumarske
vježbenike kod imovnih obćina i političke uprave, šumarske pristave i
kr. kotarske šumare II. razreda, da izvole doći u što većem broju u
Zagreb na dogovor, na kojem će se ražpravljati o šumarskim prilikama,
što se u prvom redu tiče spomenute gospode, primjerice o namještenju
domaćih sinova u državnu službu u Hrvatskoj i Slavoniji, te u Bosni
i Hercegovini, o namještenju domaćih sinova kod naših privatnika, o
ukinuću XI. dnevnog razreda itd., te o zajedničkom stanovištu kod predstojeće
glavne skupštine šumarskoga družtva.


Sastanak u svratištu k „Lovačkom rogu" dne 1. rujna 1906. u
8 sati na večer.


Mjesečni izvještaji o djelovanju županijskih upravnili odbora
i šumarstvo. Službene novine donašaju redovito svakmjesečne izvještaje


o djelovanju upravnih odbora u pojedinim županijama. Po obću javnost
vrlo zanimivi i poučni ti izvještaji sadržavaju obično uz obsežno izvješće
na polju financijalne uprave, takodjer i ona o djelovanju na polju
gospodarskom, liečničkom, veterinarskom, inžinirskom kao i u poslu
zadruga itd. samo jedino glede izvješća o djelovanju županijskih šumskih
izvjestitelja na polju šumarstva — čitamo obično — neznamo zašto —
baš stereotipnu a skroz mršavu i nedovoljnu opazku „Odobreno je uz
to i riešeno je i više predmeta zasjecajUĆih u struku šumarsku!".
Iztičući ovime tu manjkavost, nadamo se, da će bar u buduće ti
izvještaji takodjer i djelovanje županije na polju šumarstva u obćem
interesu stvari malo obzirnije i izcrpljivije donašati.


Stanbeno pitanje kr. kot. šumara političke uprave, opisao je
živim bojama jedan te gospoda u jednom naših javnih glasila, i to
kao vrlo jadno i žalostno. Doista kome su poznati odnošaji kakovi


n. p. u tom pogledu vladaju u Kutjevu, Draganiću, Kostanjevcu, Vrelu,
Gračacu, pa i istoj Slatini, Vrbovcu, Gornjoj Rieci, Pisarovini, Čabru
i t. d. taj mora priznati, da ti odnošaji nisu dostojni kr. kot.
šumara — sa akademskom naobrazbom i zahtjevima. Nu ne samo,
da je u većini sjedišta tih kr. kot. šumara, najveća ne volja u pogledu
ma i samo pristojnog, nekmo li dostojnog i svrsi shodnog — a
napose i zdravog stana, več i sama stanarina — kako je u obće za
sve naše autonomne činovnike — manje više samo ironija — no i doista
odšteta za najamninu pripadajućih im po zakonu i činu stanova,
to pogotovo stanarina, kakovu naši kr. kot. šumari (po 309 360 i 420
kruna godišnje) uživaju, ne dosiže ni za samca čovjeka a nekmo Hčinov