DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 366
Biti će u ostalom možda zgode, osvrnuti se još i podrobnije na njegovo
mnogostrano književno i stručno djelovanje. Za sada nam je tek žalosna
dužnost, da zabilježimo njegovu smrt, koju smo mi njegovi prijatelji
i štovatelji doduše već očekivati morali, no koja nas zato ipak
nije manje iznenadila i raztužila.


Mrtvo tijelo neprežaljenoga pokojnika preneseno je u Vinkovce,
te tamo na dne 23. kolovoza u jutro, uz svestrano saučešće i zaslužene
počasti svečanim načinom pokopano. Hrvatsko slavonsko šumarsko
družtvo zastupao je pri tom član upravnoga odbora družtva kr. državni šumarski
savjetnik g. Julije Kuzma. — Bila pokojniku vječna slava i harna
uspomena, toli od strane hrvatskih šumara kao i sveg hrvatskog naroda.


t Josip Engen Tomid Na 13. srpnja umro je u Zagrebu, u 63.
godini života kr. banski savjetnik, hrvatski književnik, začasni član „Matice
Hrvatske", pedagožkog književnog sbora, začasni građjanin grada
Požege i t. d. Josip Eugen Tomić, te je uz sveobće saučešće na dne


15. srpnja sahranjen na centralnom groblju u Zagrebu. Zaslužni pokojnik
bio je kroz mnogo godina izvjestitelj narodno-gospodarskog odsjeka
kr zemaljske vlade, te si je i kao takov stekao osobitih zasluga
ne samo oko razvića bivšeg kr. šumarskog učilišta krizevačkoga već i
šumarstva u našoj domovini. Uvažujuć Tomičeve zasluge oko obćeg promicanja
gospodarstva u zemlji, izabralo ga je i hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo u svoje doba svojim počasnim članom. Uz ljubav s
pram naroda, nosio je pokojnik vazda u svom srdcu značajnost i poštenje,
dvie krieposti, koje to više sjaje i vriede, što teže se dadu u životu
očuvati. On ih je očuvao i ostavio primjer, da je pravi put najbolji.
Glede marljivosti i revnosti, kojom je služio hrvatskoj knjizi — a
napose i u narodnogospod&rstvenom pogledu — a i upravi zemlje, gotovo
mu ne ima primjera.
Smrt Tomićeva izazvala je u cielom našem narodu iskreno saučešće
i žalost. Hrvatska je s njime izgubila sina, kakovih može malo
izgubiti. Zato mu i sa strane šumara, kojima je on bio vazda ne
samo topli zagovornik već i dobar predstojnik — budi ovime hva´a i
slava I


t Hinko Fiirst. Na dne 4. kolovoza umro je u Ćabru, nakon kratke težke
bolesti tamošnji vlastelinski šumarnik g. Hinko Fiirst, u 53 godini
života svoga. Ostavlja uz udovu troje djece. Pokojnik bio je veoma
radin i dobar stručnjak — a baš je u poslednje doba naumio tiskom
izdati — na temelju mnogih vlastitih fotografičkih snimaka i opažanja i
obsežnije ilustrovano djelo o hrvatskim šumama i šumarstvu. Pokoj
mu duši!