DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 293 —


Na privitim slikama predočena je izradba toga moga in


strumenta, i to u vertikalnom prosjeku kao što i n projekciji.


Instrument je smješten na podlogu (1), koja se oko osi


{2) okreće, a može se vijkom (3) fiksovati. Da se pokretna


os poštedi, može ovaj fiksirajući vijak na nju samo posredno


djelovati, a u to je ime u pokretnoj osi jedan udubljeni kolut,


(4) koji 86 i opet pomoću posebnoga vijka (5) istodobno sa
podlogom okreće, te koji se uzto može i po volji izmjeniti. Na
istoj podlozi (1) smještene su onda okomito još dvije ručice (6),
koje su u vertikolnom djelu dvograne, da ne zapriečuju očitavanje,
na krugu visine Na gornjim, odnosno na vrhu ovih ručica
smješteni su u žabicama diagonalni čepovi (8) jednoga
ravnoga koluta. Vertikalno naprama diagonali preko čepova
(8) su takodjer smještene žabice na prije spomenutom kolutu
(7), u kojem su opet na diagonali jednog drugog koluta (9),
koji se nalazi u kolutu (7), čepovi utvrdjeni. Koluti (7) i (9)
sačinjavaju takozvano Cardanievo vješalo. Na kolutu (9) preko
čepova (8) smještene su ručice (11), koje su isto tako. kao i
ručice (6), dvograne. Čitav stroj dakle leži faktično na ovim
ručicama
(11), a na doljnjoj strani istih utvrdjena je i os (13)
dalekozora (12) i to tako, da se može okretati.
Na razdielima su, sa četiri vijka dalekozorove osi pričvršćeni
sa obadvije strane krugovi visine i to tako, da se
okreću ujedno sa teleskopom. Nouiji (15) su pričvršćeni na
nožice (16), te su čvrsto spojeni sa ručicama (Ili. Tok (17),
u kojem je busola, i koji se može i kao kutomjer (^transporteur)
upotriebiti, pričvršćen je pomoću svojih nadometaka (18) na
dvokrake nožice, koje su u doljnjem dielu nožica (16) sa nonijem
i sa ručicama (11) čvrsto skopčane. Iz gore navedenog sliedi
nadalje, da tok busole i nonij sačinjavaju jednu Čvrstu konstrukciju,
koja je poput Cardanievog vješala na ručicama (6)
namještena, i to tako, da se ova konstrukcija uslied gravitacije
uviek antonomatički postavlja u zahtjevani položaj.


U ovom se položaju može stroj pomoću čepova (8) i (10),
koji su na doljnjem dielu poluvaljka izdubljeni, posebnim vijcima
(21) pričvrstiti.