DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 292 —


barem onako ne da postaviti, da bi se tim zahtjevano i potrebno
viziranje moglo i doista svrsi shodno provesti.


Svima tima spomenutim, kao i usljed samoga postavljenja
nastalim potežkoćama, valja onda još pribrojiti i one, koje nastaju
prigodom odpremanja, a isto tako i one, koje bilo neposredno,
bilo pako posredno nastaju, bud s kakovog uzroka
uslied raznih nuzgrednih okolnosti koje du ipak ovom sgodom
tim više mimoići, što su svakom strukovnjaku i onako poznate,
a osobito onome, koji se je već bavio geodetičkim mjerenjem
na nepovoljnom prostoru n. pr. kada je projektirao ili
gradio prometila na visoka mjtsta.


S obzirom na odstranjenje svih tih neprilika i potežkoća
konstruirao sam i dao sam patentirati novi mjeralački stroj, koji
u koliko ih sve i posvema ne odstranjuje, a ono ih bar svakako
svadja na najmanju mjeru.


Napose pako jesu prednosti toga moga instrumenta sliedeće:


1. S jedne strane istodobna mnogostrana uporabljivost, s
druge strane precizna točnost, odgovarajuća onoj svrsi, koja
se imade na svaki način postići
2. Bezdangubno, jednostavno, veoma brzo i lahko rukovodjenje
stroja, koje i svaki novak u poslu može za kratko
vrieme naučiti i bez osobitih potežkoća.
3. Udobnost uporabe, uz maleni fizični trud, bez svakoga
umanjenja točnosti, koju postići želimo.
4. S jedne strane jednostavna konstrukcija i izvanredna
lahkoća pojedinih dijelova stroja, a s druge strane i toli čvrsti,
koli i trajni konstruktivni spoj, koji ga proti svakom uplivu,
nastao on uslied odpremanja, nevremena ili bud s kojih inih
sličnih nepovoljnih okolnosti — osjegurava.
5. Stroj je razmjerno maloga objama, težina mu je neznatna,
pak se stoga mcže i lahko i jeftino odpremiti.
6. Konačno pored svega toga mu je ipak i proizvodna
kupovna
ciena razmjerno dosta malena.
A sada ću pokušati, da to sve i potanje dokažem.