DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 344 -
Mrt za IP"^ reda djeli mrežu prvog reda na manje trokute.
Udaljenost točaka 1 — 4 milja.


Mreža 111´°^ reda djeli mrežu u još manje trokute, na temelju
iste se onda opredjeluju točke IV. razreda, koje služe
neposredno za potanku izmjeru. — Medjusobna popriečna udaljenost
točaka ove mreže je jedna milja.


Izjednačivanje neizbježivili pogriesaka mjerenja obavljeno
je u staroj glavnoj mreži (do god. 1853—1S63); kod točaka
II., i III reda pokusnim načinom, a u novoj pako mreži (od
god. 18G3) računom na temelju teorije najmanjih kvadrata.


Skupinu mreža I.—III. redanazivljemo mrežom višjega reda.


U mreži višjega reda mjere se kutevi trokuta repetiranjem.
U najnovije se doba mjeri kut u mreži I. reda 24 puta, u
mreži II. reda 16 puta, a u mreži III. reda 8 puta. Aritmetička
sredina služi kao podloga za djlnje računanje.


Postavljenje i medjusobna udaljenost točaka IV. reda, koje
baš služe neposredno za potanku izmjeru, ovisi mnogo od configuracije
tla, a drugo o gospodarstvenim kulturama, koje su izmjeri
podvržene.


Glavno je pravilo, da u svakoj sekciji, ako je tlo otvoreno,
budu barem tri točke, kod zaraštenog tla ili u bregovitim krajevima,
gdje gorsko bilo eventualno sekciju razdvaja, imadu se
triangularne točke tako smjestiti, da mogu za čitavu sekciju
služiti.


U šumama i tamo gdje je snimanje moguće samo stacioniranjem,
imadu se triangularne točke gušće namjestiti i to na
obćinskim medjama, u blizini većih potoka. U takovim slučajevima
iznaša najveća udaljenost triangularnih točaka 1000 hvati,
ali ima po mogućnosti manjom bivati.


Obćinske medjašne crte imaju se velikom pažljivošću providiti
sa točkami, a tačke tromedja imaju se samo u vrlo iznimnim
slučajevima neprovidjene sa točkami ostaviti.


Za opredjelenje točaka IV. reda rabi se u novije doba
izključivo teodolit. U prijašnje doba ustanovljene su točke IV.
reda pomoću grafične Iriangulaeije.