DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 343 —


O´l hvat, ne može se to kod tog mjerila opaziti, tim manje,
jer ostaje uviek unutar grauiea razlike, koja je dopustiva kod
dvokratnog mjerenja jedne duljine.


Kod katastralne izmjere gradova ili u izvanrednim slučafevima
rabe se i veda mjerila dvostruko-četverostruko od gornjeg,
ili umanjeno za polovicu.


Kod mapa u mjerilo 1 : 720 (četverostrukom) može 8e
već 0"05 hvati duljine nauieti, dakle tamo gdje povećanje odpadajuće
na 100 hvati 0´05 hvati premašuje t. j . u mjestima,
koja su od točke ništice koordinata preko 37´6 milja udaljene,
ima se već to povećanje u obzir uzeti, dodav izmjerenim duljinama
višak ili pako uzmemo na taj višak kod poBudjivauja
točnosti obzir.


Napomenuti je jošte, da se temeljnica prije nego se projecira
na providni hoi´izont i prije nego li se pomoću nje razvija
triangularna mreža, svede na razinu mora, kod nas na
razini mora u liieci.


Nadmorska visina upliva na duljine, jer svaka duljina od
1000 metara, a kod razlike visine od 100 metara postaje duljom
za 0´0l57 metara, a kod razlike visine od 2500 metara za
0´392 metara. Kako se vidi, ovaj je porast kod veće visine već
dosta znatan, pak se upravo na krajevima projeclrajuće ravnine,
(prividnog horizonta), gdje su uzponi prilično veliki, paralizira


projeciraujem prouzročeno povećanje, što ide opet u prilog
sličnosti pravih i projeciranih oblika.
II. T r i a n g u 1 a r n e mreže .
Razlikujemo triangularne mreže 1"^, IP°s, HI-^^s, i IV´"«,


razreda.


Kod izbora točaka triangularne mreže I. reda, mjerodavno
je to, da se površina za izmjeru razdjeli na što manji broj
trokuka (sa ne veoma šiljastima ili tupim kutovima), da se izbjegne
nagomilanju neizbježivih pogriešaka mjerenja, i da stranice
budu što dulje. Udaljenost točaka varira od 2 — 8 milja,


— što 0 terainu ovisi.