DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 340 —


Mi si zemlju predočujemo u ravnini. Okruglo uzeto čini
krug opisan sa 50 kilometara dugačkim polumjerom onu medju,
gdje je projekcija od te površine, istovjetna sa horizontom (prividnim),
koji bi se u sredini te plohe postavio, t. j . sfericitet
se zemlje ne uzima u obzir, jer nije od upliva.


Kod večih zemaljskih izmjera mora se sfericitet svakako
u obzir uzeti, pa se stranice i kutevi triangularne mreže dobivene
na sferoidu (pakruglji), moraju na ravninu reducirati, da
se uzmognu koordinate izračunati.


Za postignuće napomenute redukcije rabe kod izmjera
u obče dvije metode projecirauja.


Kod prve se metode pazi, da se predočivaujem površine
na ravnini ista ne mijenja. Ta se metoda rabila do 1853. godine.
Budud pako da se na temelju iste, kod velikih complexa jedinstvena
i savezna triani!,ulai´na mreža postidi nije mogla, prešlo
86 je na konformno´ projeciranje, kojemu je Gauss temeljne
osnove uglavio.


Glavno je svojstvo tog projeciranja, da na projecirajućoj
ravnim predočeni likovi budu sasma slični izvornim oblicima,
da se dakle vriednost kuteva ne mijenja, a da medju duljinama
stranica ostane jedan te isti razmjer. Ova je metoda omogučila
izmjeru večih obsega na jedinstvenom temelju, i omogućila
ukupna preračunavanja u triangularnoj mreži polag načela ravne
trigonometrije izvadjati. Predočivanje elipsoida zemlje na ravninu
biva posredno i to pomoću kruglje, koja u kraju, koji se
ima izmjeriti elipsoidu najviše odgovara. -


Kada su 1860. godine odlučili bili u Hanoveru da se
ciela zemlja na novo mjeri, poprimili su metodu glasovitog
matematičara Gaussa.^ Ta se metoda rabi i za Ugarsku, dakle
i kod nas. Po toj metodi može se srednja Europa smatrati
djelom jedne kruglje. Kruglja ta mora dirati odabrani meridian
u ishodištu. (U Ugarskoj Budim). Usljed conformnog prenašanja
sa elipsoida na kruglju mijenjaju se se i geograf, koordinate
(vriednosti istih) polag Marekovih skrižaljka.


´ oa hrv jeziku suglasno, jednoliko.


^ Gauss bijaše ravnateljem zvje^darne i prof. čiste matematike u Gottingenu.
Podignut već mu je sliveu spomenik u rodnom mjes u Brauii8cliweigu g. 1880.