DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 338 dovoljno,
da i točnost resultata dokazati možemo. Nuždno nam


je stoga u pojedinim trokutima i treće kuteve izračunati ili


izmjeriti.


Potrebno nam je zatim, osobito kod vedih triangularnih
mreža, mjeriti i više baza, koja će nam data onda služiti, ili
za prispodabljanje resultata dobivenih na temelju jedne ili više
baza, ili će sve te baze rabiti za proračunavanje, temeljem
kojega obračunavanja se tada konačno može i dopustiva razlika
na cjelokupnu mrežu proporcionalno porazdjeliti.


Izmedju ciele mreže i pojedinih trokuta postoje odnosi, od


kojih ovisi i valjanost cjelokupne mreže.


A ti su:


1. da sva tri kuta ravnog trokuta iznašaju 180" a kod
spheričnog 180°+ odnosni višak;
2. da kutevi oko točke, gdje se sastaju vrhovi trokuta,
iznašaju 360";
3. da u trokutnoj mreži bude duljina ma koje stranice
uviek ista, kojim se god načinom ona proračunavala;
4. da je kad se vise baza rabi kod izračunavanja mreža,
potrebno da se polazeć iz jedne baze, kroz mrežu izračunana
druga baza, slaže sa izmjerenom duljinom.
Baza (osnovica) za osnivanje triangularne mreže mjeri se
do takove točnosti, da se smatra bezpogrieške. Na njoj t. j
njezinoj duljini ne sbivaju se daljnjim razvijanjem mreže nikakove
promjene. Kutevi, ako se i repetiraju (opetuju) i od tih
repeticija uzme aritmetička (računska) sredina, ne davaju teoretičke
sume (svote), pa se moraja na iste svesti, — ako ne
prekoračuju razlike, koje su u naputku za triangulaciju prema
točnosti radnje, koja se zahtjeva navedene. Nakon izjednačenja
izračunaju se onda konačno i kutevi i duljine stranica. Potanki
se propisi zato izjednačenje nalaze i u naputku za triangulaciju,
pa nam je napomenuti ovdje, samo da su se ta izjednačivanja
od 1853 do 1863 god. pokusnim načinom obavljala, a kašnje
po metodi (načinu, postupku) dra. K. F. Gaussa na temelju