DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 336 —


Održao se na mnogim mjestima i stari ali neopravdani
naziv takove izmjere »zemljarinski kataster.« (Grundsteuerkataster),
nu to nije umjestno, jer se zemaljska izmjera —
barem kod nas — - ne upotrebljava lih za opredjelivanje zemljarine,
nego i za mnoge druge važne grane državnoga uredjenja.
Može se redi, da točna i svrsi odgovarajuća katastralna
zemaljska izmjera države spada medju prve kulturne zadaće
moderne uprave. U koliko je uporaba kat. izmjere mnogostrana,
vidi se i iz toga što:


1) pospješava promet gruntovnog posjeda na podpuno
pravnoj podlozi;
2.) država, obćina i sam vlastnik dobivaju jasnu sliku
svoga posjeda, njegove veličine i vriednosti;


3.) podlogom je za komasiranje zemljištnog posjeda ;


4.) predbodna katastralna izmjera nuždna je kod melioracija
većega obsega; kod sastavka šumsko gospodarskih osnova
i uredjenja šuma; kod gradnje željeznica, regulacije rieka,


cestrogradnja, expropriacija itd.


5.) katastralne mape služe podlogom vojničkim kartama,
te je bez dvojbe, da su najbolje vojničke karte samo one,
kojima je za podlogu bila katastralna izmjera.


Katastralne mape, kao i k njima spadajući zapisnici imadu
nam u svim prije navedenim i u mnogim drugim slučajevima,
a osobito u prepornjim pitanjima o medjama, uviek stalne podatke
dati, po kojima se možemo toČno, sjegurno pravedno ravnati.
Kroz točnu katastralna izmjeru dolazi se i do izpravne gruntovnice
(Justizgrundbuch). Gruntovnica ima zadaću čuvati pravo
vlastničtva svake posjedovne čestice, koli u osobi vlastnika,
toli i po obsegu uknjiženog objekta točno i bezdvojbeno. Potanje
0 gruntovnici u ostalom još kasnije.


Katastralna se izmjera koje države može na dva načina
izvesti.


Na podlozi samostalne triangulatorne mreže ili na podlozi


već obstojeće triangulatorne mreže susjedne države. Ovo potonje


imade vrieduost osobito kod izjednačivanja medja dviju država