DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 291 —


uporabe Šumsko-geodetickih strojeva, a napose i po klisurastom
gorskom, kamenjem posutom a gusto zarastenom, daklem u
obde u te svrhe nepovoljnim terrainu.


Prema tomu sam i kod konstrukcije tog mojeg novog mjeralačkog
stroja, posvetio osobitu pažnju, u prvom redu baš
tome, da pored upotrebljivanja suštine temeljne konstrukcije
onih instrumenata, koji se i sada u šumarstvu rabe, pomodu
uporabljivanja načela Cardanijevih koluta i inih nekih znatnijih
konstruktivnih novota, udesim takav mjeralački stroj . . .
koji de uz sva dobra svojstva raznovrstnih specija´nih sprava
biti podjedno i lahki jednostavni inatrumenat, kojim de se modi
lasno i mnogostrane u praktičnom mjerenju nastale potežkode
i neprilike odstraniti, a koji de i svojim ostalim prednostima
po mogudnosti ipak odgovarati i gori spomenutim zahtjevima
nacionalno gospodarstvenoga načela.


* *


Mjeralački strojevi što se kod raznovrstnih. a osobito kod
običnijih geodetičkili šumskih radnja upotrebljavaju, po najviše
su veliki, težki a ujedno i skupi.


Konstrukcija im je dosta komplicirana, a i način rukovodjenja
zajamčuje nam tek onakovu točnost, koja je i doista
obzirom na svrhu, koja se imade postidi — samo u posve
riedkim slučajevima i conditio, sine qua non.


Uz to je ova okolnost faktično malovažna i nuzgredna,
pošto se i ovdje u prvom redu pojavlja ona velika neprilika,
da je postavljanje tih strojeva u obde, a osobito pako


— (i što je glavno) postavljanje njih u horizontalni položaj,
ako je terrain bregovit, prekrit stjenama, pun klisura i litica
t. j . u obde nepovoljan, skopčano sa velikim potežkodama, trudom
i dangubom, neposredno daklem i znamenitim troškom.
Dapače još i onda, kad se podpunom poznavanju instrumenta
pridruži i praktična vještina rukovodjenja, stečena tek
više godišnjim iskustvom, može se ipak još uvjek na nepovoljnom
prostoru desiti slučaj, ako je razgled zapriečen, da se
stroj u obde na zahtjevanoj točki, (dapače na duljoj pru/.i)


*