DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 333 —


Prema ustanovama §. 29. navedene naredbe upodpunjena
je ista prilogom »C« t. j . naputkom za sastavak gospodarstvenih
osnova odnosno programa.


Svrhom je ovoga članka, temeljem dojakošnjih izkustva
stečenih oko uredjenja šuma i sastavka šumsko-gospodarstvenih
osnova, a napose stvarima tehničke naravi, kao i o onom što
je u rečenom naputku generalno samo istaknuto, u pojedinim
djelovima podrobnije opisati.


Ved se u početku naputka navadja pod naslovom:


A) Sastavak gospodarstvene osnove;


I)
Predradnje;
1.) Ustanovljenje šumske površine i uredjenje medja; na
str. 20. u §. 1. slijedeće:
Šumska površina ima se ustanoviti pomodu gruntovnice
zemijarinskog katastra, segregacionalnih operata i eventualno
postojedih odobrenih gospodarstvenih osnova, a zatim se imaju
obidiitočno pregledati sve šumske medje, kao i medjašni znaci.


U tu svrhu se imaju rabiti postojedi šumsko-gospodarstveni
nacrti, zatim prerisi iz katastralnih ili segregacionalnih mapa,
a gdje su novi gruntovni uložci jur sastavljeni, prerisi iz gruntovnih
mapa, sastavljenih u smislu ustanova §. 21. zakona
od 16. rujna 1876. o sastavku novih gruntovnih uložaka
(Sbornik br. 80.), odnosno ustanova §. 32. naredbe c. kr.
glavnog zapovjedničtva kao obstojavše krajiške zemaljske upravne
oblasti u Zagrebu od 5. lipnja 1879. br. 2087.


(L. Z. Z. u kom. VI. g. 1S79.)
Prerise i sve ine podatke iz gruntovnih mapa i operata,
vlastan je sastavitelj gospodarstvene osnove, odnosno programa
ugruntov. uredu za vrieme uredovnih sati sačiniti, odnosno crpiti


Zatim se pod naslovom A/I u točci 3. a §. 6 navadja:


Izmjera šume ima se u pravilu oslanjati na zemaljsku
katastralnu izmjeru.


U tu svrhu imaju se iz katastralnih mapa. odnosno na
temelju istih sastavljenih segregacionalnih ili novih gruntovnih
mapa prerisiUi vanjske medje šume.