DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 332 —


zaklade podignutih zajmova i to na temelju zakonskoga članka
XXXII.: 1892. za sagradjenje zemaljske sbirue uznice podignutoga
zajma od K 2.800.000 - uatemeljuzak.čl. XXXI.: 1899.
za sagradjenje pravosudne palače podignutog zajma od K4,910
000 — u svrhu sudbenih gradjeviuau a temelju zak, čl. XII.
1902. podignutoga zajma od K. 6,000.000 konačno na temelju
zemaljskog zaključka za gradnju kralj. ugar. geoložkoga zavoda
podignutog zajma od K. 798.699-68, može u razmjeru u smislu
predhodedega paragrafa obaviti se imajućih povrataka ustupiti
na ine pod rukovanjem vlade stojeće zaklade i savezno sa ovim
ustupom učiniti dalnje nuždue odredbe.


§.6.


Nakon doznačenja u smislu §. 3. povratiti se imajućih
jamčevina imade se višak, pokazujući se kod stanja gotovinske
jamčevinske zaklade, kao i po ovlašćenicima unutar roka zastare
nepodignute jamčevine i kamati obratiti na pomnoženje
imetka, za podpomagauje udova i sirotčadi bezimućnih činovnika,
opredijeljene i pod rukovanjem ministra tinancija stojeće
zaklade.


§. 6.


Nazočni zakon stupa u život danom svoga proglašenja a
provedbu istoga povjerava se ministru financija.


O uredjenju šuma i sastavku šumsko-gospodarstvenih
osnova.


Pišu Braća Heckner.


23. travnja 1903. pod brojem 23.152 izdala je visoka kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
naredbu glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa, te
godišnjih drvosjeenih i ogojnih predloga (po zakonu od 26. ožuj.
1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom. Sbornik
1894. kom. IX. br. 29.)