DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 331 —


višeg mjesta makar privremeno obustaviti bar nadopuuitba tili
nepotrebnih jamčevina.
Vrlo dobro je naglasio u prošlom šumarskom listu p. n,


g. šumarnik Benak o tomu svemu, a ja sam slobodan joŠ nadovezati
na one misli, da se za nas zaista nezna, čiji smo mi
činovnici, i u koju kategoriju spadamo; predstavljamo jedan
status, a ne možemo biti premještivani ?
Pošto nisam nigdje još u Šumarskom listu čitao da je zakon
od 2. travnja 1904. članak VII. o dokinuću službovnili jamčevina
proglašen i spomenut, a jer je za nas, takodjer zanimiv
kao državnima ravnopravnim činovnicima, to ga evo navadjam u
cijelosti.


§. 1.
U §-u 53. zak. čl. XX. 1897. ustanovljena ona dužnost
na rukovanje novca, materijala i inih vrjednosti i na neposredno
kontroliranje rukovanja zvanih državnih namještenika,
da su dužni za pokride naknada, koje iz njihovih računa mogu
nastati, službenu jamčevinu položiti, prestaje uvedenjem nazočnoga
zakona u kriepost.
§ 2.
Nazočni zakon ne dira u obvezu položenja jamčevine kod
kraljevskih ugarskih zalagaonica namještenih procjenitelja.


Položene službovne jamčevine imadu se najkasnije za pet
godina, raČunajuć od dana, kada će nazočni zakon u život stupiti,
riešiti jamčevinske obveze.


Modalitete povratka ustanovljuje ministar financija naredbenim
putem.


Nu za pokriće naknada, ustanovljenih pravovaljano do
časa povratka, mogu se položene jamčevine ma kada u cielosti
ili dielom upotrijebiti.


§.4.
Ministar financija ovlašćuje se, da danom oživotvorenja nazočnoga
zakona neodplaćene dielove iz gotovinske jamčevinske