DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 326 —


Robu izrađuju domaći poduzetnici te ju izvažaju većinom
na Senj.
Sjekored Veliki Javornik imade površinu od 268.115 jutara,
od toga su 5´77 čistine, dok je ostala površina pošumljena;.
Etat iznaša 12204 m^, a godišnji etat odgovara površini
od 72´76 jutara.


Obračunata vrijednost ovogodišnje sječine je 15.730 kr.
Cijela Ijeskovačka šumarija imade oko 57660 m^ zalihe u vrijednosti
od 57.710 kr. Godišnji etat iznaša 12204 m^ ali se
sječe samo 4052 m^, dok je ostalo neunovčivi otpadak i to
poradi prevelikih izvoznih troškova.


U ovoj se šumariji pojedini komplexi i ručnom sjetvom
i sadnjom biljka pošumljuju, te se godimice sade oko 40´7 7
jutara tako pomlađuje.


Pošumljuju se tako većinom samo paljevine, ali osim ovih
i stare bukove sastojine, u kojima je slab prirodni pomladak.


Za cijelu šumariju upotrebljuje se godimice oko 234.500
biljki, a trošak sadnje iznaša 1131 22 kr. Biljke se sade u
razmaku od 1 metra tako da ih na 1 ral dođe 5775 komada.


Materijal za pušumljivanje dobivala je ova šumarija prije
iz šumskoga vrta u Sv. Mihovilu, nu pošto se je pokazalo, da
tamošnje biljke usljed promjena klimatičkih prilika u ovim
krajevima slabo uspjevaju, to se sada ovdje uzgajaju u posebnim
šumskim biljevištima kod Crne rijeke i u Corkovoj uvali.
U ovim biljevištima, koji zapremaju zajedno oko 1´5 jutra, kultivira
se u prvom redu smreka, koju onda u četvrtoj godini
presađuju. Spomenuo bih ovđe, da su biljke u tim šumskim
vrtovima vrlo gusto sijane, razlog tomu nijesam mogao saznati.


Putem preko Visibabe, Velikog Javornika u Corkovu uvalu
susretasmo brojne dosta zanimive šumske biline ; Ljcopodium
selago, Saxifraga rotuniifolia, Deutaria poljphilla, Aquilegia
migricans, Helleborus multifidus, Actea spicata, Rannunculus
aconitifolius, Thalictrum aqailegifalium, Ehamnus carniolica,
Lonicera Xylosteum, a u bukovim sastojinama Asperula
odorata i još u to doba Anemone nemorosa, za tim Euphorbia
amigdaloies, Bupleurum rotundifolium i t. d. —