DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 290 —


napredka — u mnogom pogledu, danas žalibože ved davna \
nadkriljeni, po mnogim naprednijim susjednim zemljama.


Treba s toga, da i mi ved jednom, ne samo mirni, sviestni
i vedra ćela, ved i puni uvjerenja o opravdanosti naših zahtjeva
i prava, složno i od važno dademo izražaja i tom našem
opravdanom nezadovoljstvu sbog zapostavlanja toli naših samih,
koli i obdih interesa šumarstva u našoj domovini.


Valja da se vratimo na ono stanovište, što no je vodilo
i same utemeljitelje ovoga našega družtva — a to jeste,
da nam družtvo bude ne samo stalni i odrešiti branič i zagovornik,
te budni promicatelj obdeg napredka, toli na polju hrvatskog
šumskog gospodarstva koli i šumarske nauke — ved
ujedno i uvaženi suradnik na polju naše javne šumarske uprave.


Ovo valja da bude cilj i pravac bududega našega nastojanja
i rada, u tom cilju valja, da se — i u oči predstojede
družtvene skupštine — ujedinimo. Dao Bog! — a —


Novi mjerački stroj, koji se automatički
postavlja u horizontalni položaj.*


Napisao Aleksander pl. Kayser, kr. državni nadšumar i šumarski
inžinir.


Očito obiležje, današnjeg vieka — vieka tehničkih izuma
jest sustavno uvaženje onoga aksimnog načela narodnoga gospodarstva,
koje nas u interesu uspješne proizvodnje upuduje,
da uz što manje potrošnju proizvodne snage u što krade vrieme
i što povoljnije uspjehe postignemo.


Po ovom načelu, a pogledom na zahtjeve istoga, osobito
pako i obzirom na štednju kapitala, radne sile i vremena, konstruirao
sam stroj, koji du niže i potanje opisati.


Skromni radnik, na polju šumsko mjerničke struke, imao
sam tečajem više godišnje prakse obilno zgode upoznati i sve
one obde poznate potežkode i neprilike, koje nas čekaju kod


* U zemljama Ugarske krune pod broj 32.557 patentiran.