DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 324 —


Ukupna površina šuma kr. šum. ureda u Otočcu iznaša


163399-00 jutara ali k tomu pripada još i 4490-77 nepro


duktivne površine, 15-96 jut. livada, 8*76 jut. intravilama, dakle


sveukupno 167916-46 rali tla.


Po vrsti drveda zapremaju hrastici 1058*00 jut., bukove
šume i ostale listače 12020´00 jut. a crnogorica 42140-00
rali, dok po starosti zapremaju šume sa preko 120 god. i to
hrastove 63-00 jut., bukove 21901-00 jut., craogorične 13521 jut.
ili ukupno 35485-00 jut. Na 81—100 godišnje i to hrastike
30-00 ral., bukvike 7665.00 ral, a crnogorične 2253-00 jut.
ili ukupno 9948-00 jut. Na 40—60 godišnje hrastike otpada
269-00 jut, 876!-00 bukvike i 1427-00 bjelogorice ili ukupno
10457 00 jut.


Na 21—40 godišnje šume i to hrastove otpada 121´00 r.
bukove 5475-00 ral. crnogorične 75-00 rali ili ukupno 5671-00 r.
Na 1—20 godišnje i to hrastike odpada 121*00 rali, na bukvike
12046 rali, crnogoricu 751-00 ral ili ukupno 12918-00
rali čistina. U svim ovim šumama uvedena je redovita preborna
sjeea sa 150 godišnjom obhodnjom. Šume poje line šumarije razdjeljene
su u više sjekoreda, a ovi opet u okružja i odsjeke.


Sa svakim se sjekoredom samostalno gospodari, te je i
za svaki samostalna gospodarska osnova sastavljena.


Obhodnja razdjeljena je u 5 perioda od 30 god, a svaka
perioda u 10 godišnje odlomke. U prvoj obhodnji nastojalo
se je redovitom prebornom sječom izvaditi sva prastara
stabla, kojih je prirast u padanju. Dođe li se sa sječom u sredorasle
i mlađe sastojine, to se nesmiju izvaditi stabla za rast
sposobna i zdrava, već doznačivanje obavljajući šumar mora
sveudilj imati na umu to, kohko mu drvne zalihe imade još
i za ostale 4. obhodne periode ostati, i da li je dobna postupnost
razreda na istoj površini zastupana ili ne, jer će se
samo onda u daljnih periodah naći stabla za sječu sposobna
te tako moći i potrajno gospodariti.


U Brezovima Visibaba i Veliki Javornik vladajuća jest
vrst drva smreka, jela i bukva dolaze samo u manjoj množini.