DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 321 —


Oko 10 sati stigosmo napokon srezove i u »Crno jezero
i Rastovku.« Ako prem su oba sreza u savezu, oni su ipak
razliČni. Crno jezero predstavlja komplex, malo ne skroz jednolične
jelove šume, dok je srezu »Rastovka više karakter mješovite
šume bukve i jele. Na mjestima, koja su bliže selima,
vidjeli smo i razne štete, što ih neuko žiteljstvo na visokim
jelama počinja, kada kreše granje za brst ili krešce.


Najpogubnije stradaju ipak stabla usljed t. zv. španovanja
t j . kusanja na cepkost.


Crno jezero zaprema površinu obraslu od 2112" 17 jut.
nu k tomu spada onda još i 8´70 jut. čistina, 7´88 jut. neplodnog
tla i 90-97 tudjih enklaviranih čestica.


Po starosti otpadaju na I. razred (do 20 g) 250-95 jut.
na II razr. (21—40 g.) 351-95 jut. na III razr. (41—60)
315 jut. na IV. razr. (61—80) g. 209*39 jut. na V. razr.
(81—100 g.) 406-40 jut. na VI. razr. (101 — 120 g.) 577-78 jut.


Ukupna drvna gromada je oeenjena na 238258 m^ i to
42201 m^ tvrdog i 196057 m^ mekanog drva ili poprečno
108 m^ po jutru. Na ova množina drvne gromade po rali
mjenja se od 3—75 m^ tvrdih i 2—183 m^ mekanog drva.


Polag vrsti drveća dolazi uz čiste bukove sastojine sa
119-26 jut. još i 721- 292 jut. čistih jelovih sastojina, dok
na površinu mješovitih, sastojina odpada kojih 1271´62 jutara.
Omjer bukve prama jeli u pojedinim okružjima ovaj je: u
okružju I. 0 2 : 0*8, u okružju II. 0-5 : 0-5 u okružju III.
0-3 : 0-7 u okružju VI. 0-03 : 0-97- u okružju XI. 0-99 : 0 01
u okružju XV. 0-6 : 04


Okružja br. IV, V, VIII zapremaju čiste bukove sastojine,
a okružja IX, X, XII, XIII, i XIV. opet čiste jelove sastojine.
Srez »Crno jezero« uvršten je kao uređajni razred u VII raz.
stojbine, a obrast mu varira u pojedinim okružjima od O´l—0-9.


Ophodnja je za ovu šumu ustanovljena sa 120 godina,


a godišnji etat obračunan je po Hudeshagenovom


7o (SE=SZX~) za bukvu sa 0-0281, za jelu su 0-0177. Prema


tome je godišnji etat bukve 764 m^ a godišnji etat jele 3370 m^


24