DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 316 —


U posljednim godinama broji sadaja: g. 1900.—267. 970
komada, g. 1901.—255.245 kom. god, 190.!—229.400 kom,


g. 1903—235.500 kom. god., 1904—168.500 kom.; svega ukiip.
1.156.615. komada biljka. Troškovi sadnje iznosili su godine
1904. 2.321 kruna, u pet godina 19.951 kr; za odgoju biljaka
u biljegovištu potrošeno je g. 1904—2274 kr., a u pet posljednih
" godina 14.712 kr.


Godine 1904. podijelilo se je 1.369.500 komada biljka
raznim strankama, i to 52000 crnoga bora, 846000 smreke,
25000 jele, 4000 crnog jasena i 500 kom. briestovih sadjenica.


Razgledavši šumski vrt, te oprostiv se sa gg. Nytrayem,
Petrovidem, Cmeligom i Weinerom, koji su odavlje opet vratiše
u Senj, nastavismo i opet kolima put preko Vratnika, s kojeg
još posljednji pogled bacismo na Senj i velebno naše more, u
Žutu lokvu, i Otočac.


Kod Sv. Mihovila ubrasmo još ažurni Borago officinalis.
U Žutoj lokvi, gdje se opet malo zadržasmo, dočekao nas je
šumar otočke imov. opć. g. Biondid.


Put od Žutelokve do Otočca vodi kroz dosta kultivirana
zemljišta i ubava sela. Pred samu večer stigosmo napokon i
u Otočac. Ovo je kao staro štopsko mjesto, sa velikim brojem
erarskih zgrada, sjedište imovne opdine otočke kao i kr. šumarskog
ureda, a leži uz rijeku Gacku u poznatoj Gackoj
dolini. Razgledav Otočac, prisustvovali smo još istu večer i
koncertu, koji bje nam u čast u Čitaonici priredjen, a kojoj
lijepoj zabavi su slušatelji svojim pjevanjem takodjer mnogu
doprinjeli. Rano u jatro sliedećeg dana krenusmo onda pod
vodstvom šumarnika upravitelja g. Šandora Perca, nadšumara
procjenitelja g. Althalera i šumara g. Adameka u šume kotarske
šumarije Otočac i to u srezove »Crno jezero« i s>Kasto
vka«. Nu prije nego li stupimo u ove šume, spomenut ćemo
koju i 0 odnošajima i stanju otočke imovne opčine, kao i gospodai´enju
i uživanju u šumama iste.


Teritorij otočke imovne obćine međaši sa sjevera bivšom
ogulinskom krajiškom pukovnijom, sa zapada Jadranskim morem