DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

«»


Br. 8. i 9. u ZAGREBU, I. rujna 1906. God. XXX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi 5umar. đružtva dobivaju
list hozplatno. — članarina iznaša za utemelji´elja K 200. — Za članove podupirajueo
K 20. — Za redovite članove I. razreda K li), i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — „Lugarski
vicstnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjednietvo družtva.


Uvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/z stranice 8 K.; za ´/, stranice
.´j K. 20 fil.; za ´/< stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


U od predstojeće glavne skupštine družtva.


Za koji dan već obdržavati će se u Zagrebu ovogodišnja
redovita glavna skupština »hrvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva«. Važnost na dnevnome redu stojedih pitanja, ponukati
(5e uz ino nedvojbeno, da će članovi družtva ovoj skupštini
i u što većem broju prisustvovati.


Prilike šumarstva u nas u obće, ne manje i one samoga
družtva, ne samo da su dielomice vrlo žalostne, no one zahtjevaju
odlučno, u mnogome obziru i što brži i što temeljitiji
preobrat. To jur danas osjećamo svi mi šumari. Treba dakle
da se već jednom pokažemo kao ljudi sviesni svojih staliških
dužnosti kao i svojih prava.


Prava, koja nam žalibože još uvjek s -mogih strane ne


samo poriču već i krnje i uzkraćuju.


A ipak smo svemu tome u istinu i u prvom redu sami
mi — naše nehajstvo, naša popustljivost i nesložnost — krivi.


Svedj smo samo ponizno moljakali i tužakali se, zadovoIjnjući
se tek utješljivim riečima ili pustim obećanjima.


Koje čudo onda, ako su nam uz hrvatsko šumar.^itvo u
obće, napose i samo naše družtvo, u mjesto sveudiljnog