DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 315 —


Pregledali smo uz to i biljevište u t. zv. Kesteaiku sa
onđašnim starim hrastikom.


U obde je Senjska draga sa tamošnjimi radnjami oko uređenja
bujice i pošumljenja Krasa jedan od najpoučnijih objekta
te vrsti u našoj domovini. Stoga i riedko koja godina prođe,
da ju naša šumarska mladež nebi posjećivala, a bilo je o tim
radnjama i kulturama već i opetovano i u ovome listu više ili
manje obširnih opisa i izvještaja, stoga sada i nedemo joŠ i pobližje
0 njima raspravljati, ved ćemo spomenuti, da je taj put,
iz Senja do Vratnika i sa šumsko botaničke strane već i po
tom dosta zanimiv, što dok su nas iz početka pratile silne
mase kuša (Salvia offici), Hedreanthus tenuifolius, zlatno smilje,
Onosma echioides, Campanula pjramidalis, Bupleurum aristatum
itd., to nas ovo, što se više uspinjasmo prama golome
vrhu, ostavljaše. Oko podneva stigosmo u Sv. Mihovil, da pregledamo
pod vodstvom g. kr. nadšumara 0. Nytraya tamošnje
centralno zemaljsko šumsko biljevište. Ovim o trosku krajiške
investicionalne zaklade osnovanim i uzdržavanim biljevištem
upravlja kr. nadzorničtvo za pošumljenje primorskog Krasa.
Jedan se dio biljka dijeli svake godine i na pojedine općine
i privatnike u zemlji. Sam šumski vrt zaprema površinu
od tri jutra te je baš uzoran, građen je na terasse i
snabđeven vodovodom. I u njem se goji većinom Pinus laricio,
nu uz to i Pinus picea, Abies pectiuata, Castanea
vesca, Carpinus duinensis i Celtis australis. Nasad je radi bure
vrlo gust, a sadi se uzdužno u pojedinim gredama. Gospodin
nadšumar Nytray pokazao nam je tom prilikom i načine presađivanja
biljka sa Feketeovim, Hackerovim i Banjaevim strojevima,
koje smo do´sada samo iz akademske zbirke poznavali.
Spomenut demo još kako su radnje za pošumljenje Krasa u
god. 1904. napredovale. Godine 1904. bilo je u području
senjskog nadzorniČtva 14.844 jutara zagajene površine. A zasađeno
je u kraškim branjevinama istog područja god. 1904.


71.600 kom. crnog bora, 500 Pinus paroliana, 13.200 bresta,
3700 crnog graba, 17.500 crnog jasena, 1000 koprivida i
61.000 vrbovih, ključida, svega ukupno 168.500 kom. raznih
biljka i 10 hl. žira.