DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 314 —
dočekaše kr. državui uadšumar g. Njtraj, šumarnik otočke
imovne opdirie g. Pere, šumar g. Adamek i Demetrović, koji su
nam sada imali biti vodidi na našem dalnjem putovanju. Razgledavši
Senj sa svojim krivudastim i uskim ulicama, stolnom crkvom
i ostalim znamenitostima grada, kao i nasade oko Nehaj grada
i gradskog kupališta, razmjestismo se u poznatom gostoljubivošću
nekih senjskih građana za uporabu nam stavljene stanove za
počinak.


Sljedeći dan ranim jutrom nastavismo put preko Senjske
drage prama Sv. Mihovilu i Otočcu. Ve6 čira smo ostavili
Senj ^ upozoreni smo prolazeć drvoredom izvan grada na
štete, što ih po tamošnjim briestovima pravi ,,Cosus hgniperda".


Putem razgledasmo prije svega radnje oko uređenja bujice
(,,Torrento"), koja se kod Senja u more izljeva. Zemaljski šumnadzornik
g. G. Petrovid bio nam je pri tom tumačem i
učiteljem.


Bujica je ta za cijelo nastala tek kada se je okolišna šuma
poništila, a humus, koji je preostao, otplavila je onda voda, tako
je ostala onda sama golijetna kam, preko koje se sada oborinska
voda velikom brzinom valja u dol, nosed sobom raštrošeno
kamenje i rulju. Najvažnije građevine oko uređenja bujice jesu
pojedine pregrade. Njihova najhitnija zadaća je umanjiti pad
bujice i zaustavljati valjajude kamenje te urtditi tok vode.
Kako uz uređenje bujice istodobno i pošumljenje prostranih
golijeti eminentnu važnost imade, mogli smo i ovom prilikom
viđeti i osvjedočiti se.


Prije nego li se počme sa samim novopošumljenjem kojeg
predjela, proglasi se isti branjevinom, a istodobno se ogradi i
suhozidom, da blago u nju ne može zalaziti,


Branjevine ograđene suhozidom mnogo su bujnije od onih,
koje su zbog štednje samo humkama zagajene, ograđivanje je
to bo dosta skupo (1 met 60 fil). Ovom smo prilikom prošli
i kroz više toli starijih kao i mlađih nasada crnoga bora, a
upozoreni smo pri tom i na štete, što ih u tim borovim nasadima
pravi borov savijač (Retinia buoliana i bura).