DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 311 —


Ovako složene oplatnice liepe se kaseinom a onda dođu
još i pod tiskalo. Na ovaj način složeni materijal imade tu
prednost, da se ne baca, a to je osobito za stolarske radnje od
velike važnosti.


Zanimivo je također, da se ne sastavlja pri tom uvijek jedan
te isti drvni materijal već n. pr. tanki furniri oraha i mahagoni
drva sa bukovim ili hrastovimi furniri itd. U posebnoj
zgradi imali smo prilike viđeti i politiranje i montiranje jur
izrađenog materijala, kao i izradbu škrinjica za smotke, u koju
se svrhu troši naročito mnogo jalševine. Ova se izreže u trupčide,
koji se najprije pare po 14—16 sati, a za tim režu u
platnice od 3—4 mm, suše, bojadišu i glade.


U ovoj se tvornici svaki ma i najmanji komad drva izrađuje,
tako se i od najmanjih prave škatulje za kolomaz.
Koliki i koliko vrstni materijal ova tvornica izrađuje, pokazuju
nam i sliedeći brojevi. G .1902. potrošila je ta tvornica


11.620 m^ sirova drva u vrijednosti od 556.600 kr, i to napose
bukovine 3000 m^ za 42.000 kr , javorovine 1500 m´ za 30.000 kr.
tuzemne orahovine 1240 m* za 36.000 kr., brestovine 60 m^
za 30U0 kr. jasenoviue, kruškovine, trešnjevine 40 m^ za
8.000 kr. hrastovine 500 m^ za 35.000 kr., američke orahovine
600 nv´ za 180.000 kr., mahagonovine 60 m´ za 14.000 kr.


cedrovine 350 m´ za 9.000 kr. ; palisandrovine, whitewoodoviue


i drugog inostranog drva 70 m-´ za 10.000 kr.
Popriečno radi 300 radnika uz godišnju produkciju od


994.300 kr. Godine 1902. proizvedeno je samih oplatnica za
217.000 kr, žljebnih letvica 166.000 kr., poku´tvenih sastavina
za 261.000 kr., kutija za smotke za 198.OoO kr., valjkastih
bačvica za 11.300 kr., a ostalog materijala za jedno 140.000 kr.
Od izrađene robe prodano je u Ugarsku i Hrvatsku g. 1902.
441.000 kr., u Austriju za 2l2.000 kr., u Italiju za 63.000 kr.
u Franzesku za 40.000 kr., u Rumunjsku za 16.000 kr., u
Englezku za 70.000 kr. ili svega ukupno za 842.000 kruna.
Razgledav tvornicu, uputismo se pod večer još i u samo
mjesto Vrbovsko, koje leži na 450 m. visokom brežuljku, otkuda
se pruža krasan vidik na brojne šume gorskoga kotara.