DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 309 —


Ovogodišnja naučna ekskurzija slušatelja
kr. šum. akademije u Primorje i Liku


Početkom mjeseca lipnja poduzele slušatelji III. tečaja kr.
šum. akademije po dosadanjem običaju i opet, pod vodstvom
prof. F. Z. Kesterčaneka, sveučilištnog rektora i prof. botanike
Dl". A. Heinza i učitelja B. Kosovića, naučno putovanje u hrvatsko
primorje i Liku.


Izletnici imali su pri tom prilike viđati ne samo žalostan
i strašan naš kras i način njegova pošumljenja, već podjedno
upoznati se i sa gospodarenjem u brtskim prašumama otočke
imovne općine kao i kr. držav erara; osim toga i uredjenjem
na glasu tvornice i pilane manufakture u Vrbovskom itd. Kako
je uz to put vodio preko Rijeke u Senj to je i onim izletnicima,
koji još mora videli nisu, dana prilika da vide i naše
primorske trgovačke gradove Kieku i Senj.


Već put iz Zagreba do Karlovca je i za šumara dosta
zauimiv. S lijeve i s desne strane željezničke pruge vodeće
kroz hrastove šume z. z. Stupnik, Domagović, Cvetković i
Draganić, imali su izletnici prilike viđeti štete, koje je početkom
jeseni, počinio pritisak snjega


Ostaviv Karlovac ugledasmo kod Generalskog stola hrastik,
koji je pokazivao još sasvim zimsko ruho, i to zato, jer mu je lišće
do kraja izjedeno bilo od hrušteva. U j* s većoj mjeri nađosmo
učinak toga štetnika onda prigodom povratka s našeg puta u
blizini Rakovice i Slunja. Kad se približavasmo Ogulinu, sve
je jasnije izbijao karakter Krša sa svojim gromačama, terrom
rosom, uvalama i slabom vegetacijom. Botanički ga osobito
karakterišu bujadnice (Pteridium aquilinura), ma sve da ta
bujad tu još ne čini tako suvisle i guste sastojine, kaošto nedaleko
Slunja gđe skroz pokriva znatne areale tamošnjih pašnika.


Bilo je već poslije podne, kad stigosmo u Vrbovsko, mjesto
koje leži na pragu Gorskoga kotara. Na kolodvoru dočekaše
nas gospoda tvornički Činovnici sa g. ravnateljem H. Hoffma