DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 308 —


od 1-2 kim. po 0 1,5 K za lq.
» 2—3 « ^ 0-16 » » »
» 3 4 » » 0´18 » » »
» 4 - 5 » » 0´22 » » »
» 5—-6 » » 0´30 » » »
« 6— 7 » » 0´30 » » »
» 7—8 « » 0-45 » » »
» 8 — 9 » » 0-48 » » »
» 9—10 » » 0-60 » » »


5. Jedna dobra vreda za ugljen za 50 k°- ugljena stoji
1"80 k. te se razdere nakon 40 kratne uporabe ili na 2000 k°
Prema tome je trošak na 100 k° == 0´09 Kruna.
6. 67o kamata uprave i amortizacije uzeto je za gorivo
drvo na V^ god a za ugljen ciela godina.
7. Jednostavno skladište, u svrhu možebitnog spremanja
manjih količina ugljena, uzev u raćun, da demo proizvesti do
100 vagona ugljena, stajat će do 200 K. ili za 100 K« = 0-02 K.
8. Nekoji nepredvidivi troškovi uračunati su u palenje.
Iz priložene analize razabire se, da se proizvede od:
2142 ko buk. drva II. vrsti = 517 K« ugljena ili 247o
2010 » » » III » » 437 » » » » ´^2%
1740 » » rezanih oblida »419 » » » » 24%
1340 » » sjeČenih oblida » 32(S » » » 24*57o
ili popreko 247o pa se takovo palenje smatra dobrim.


Drveni se ugljen u cieloj našoj domovini najvećim dijelom
u stojedim ugljenicima proizvodi, te je prema tome glavni produkt
destilacije drva, dočim je ugljen kod suhe destilacije u
pedima i retortama, kao nuzprodukat, a kao glavni produkt
smatraju se methjlalkohol, zatim različite kiseline kao n. pr.
ugljidaa, karbolna i mravinja kiselina, a napose i octena kiselina
kao najvriednija. Mi takih fabrikacija ovdje nemamo, no čini se, da


će i kutjevačko vlastelinptvo time početi, baš i zbog jačeg razvitka
domade industrije — pa neka bude sretno!


Begtež u srpnju 1906.