DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 2     <-- 2 -->        PDF

10 milijuna Ui h Diliokii.


Crni i bieli bor, omorike, ariš, jele, weimutovce,
kao i sve vrsti inostranih četinja.ča, a napose veoma
krepke javore, hrastove crvenu johu, bielu johu, breze,
bukve, jasene, gledičije, akacije, briestove i t. d.


Divjake raznih voćaka za podlogu u ciepilnjacima,
kao i sve vrsti Šumskih presadnica pro daje
u poznato pouzdanoj kakvoei c. i kr. austrougarski
dvorski dobavljač


Adalbert Fsrago


trgovina šumskog sjemenja i sjemenjara na para uz topli zrak u


ZAI.A-E«E:R!i«ZE:OV u »lagjarskoj
kod želj. stanice Varaždin, koja postaja za naručbe iz Hrvatske, Sla^
vonije, Dalmacije i t. d. posebne povoljne željezničke odpremne pogod´
nosti omogućuju.


Dopisnica uredništva.


P. n, Icot. šum. uredu imovne obćine Dvor. List za lugare dostavlja Vam se
redovito. — Zašto već prije niste reklamirao. Iznimno poslali smo Vam 12. srpnja
sva tri reklamirana broja još i po drugi put.
A. K. u (Hini. Najljepša hvala. Nakon porabe vratit ćemo Vam zahvalom.
A. U. u Petrinji i J B. u Kutjevu. Najljepča hvala, a preporučamo se i za
buduće što češće.
B. S. u Cahru. Vašoj smo želji udovoljili 15. srpnja. — U ponovnom slučaju
valja sa toga radi obratiti na g. družtvenog tajnika, a ne na uredničtvo.
Gf. N. u MonaJC´Ovu. Najljepša hvala. — Predlog sbog nagtada dostavili smo
g- blagajniku — pa Vas je on valjda već i pbavjeatio o obračunu ? — Jer je to njegova
stvar,


P. M. u Kraljevu u Srbiji. Primiamo u redu.
M. D. u Brckoj. Blagajnički poslovi ne spadaju na nas niti se u nje upli<:
emo, izvolite se dakle u pogledu Vašeg obračuna ma i ponovno izravno obratiti na
g. blagajnika. - Gospoda 8 i M. nisu abiturijenti zagrebačke šumarske akademije,
nego sarajevske srednje šumar-ke škole — a tak. vi dašto nisu niti ovima ravnopravni
s obzirom na kvalifikaciju i osposobljenje
Slavni gosp. ured II hanske im. obćine u Petrinji Pošto je dražba bila ođredjena
jur za 9. kolovoza, dakle prije izdanja ovog broja lista, ne mogosmo udovoljiti.


M. P. u Mikleušu i L. V. u Gicevcu. Broj 8. niste mogao primiti prije, jer je
tek sada izašao zajedno sa brojem 9., kako je to bilo u broju 7. i objavljeno.
G. V. u Pisarovini Primismo u redu, upotrebiti ćemo do zgode po mogućnosti.
/. F. H. u Delnicama. Primismo nastavak, a izčekujemo što prije i konac.
Jpače učiniti ćemo po Vašoj želji.


A. P u Novoj Gradiški F. S. u Vazucu B. M. u Vrdniku i kot. šumarijiimov. obćine a Pitomači. Sve ovogod. brojeve lista dostavismo Vam na dne 18, kolovoza,
pošto nam je Vaš svojedobni pristup družtvu tek sada stavljen do znanja.
B. S. prije u Krapini sada u Varaždinu. Uređismo kako javiste.i.i
Upozorujemo i opet, da gg. izvole promjene adrese, reklamacije — kao i sve
na uredničtvo ili upravu „Šumarskoga lista" i ,Lugarsk6ga vieatnika" odnoseća pisma
u svom vlastitom interesu i zr a v n,o na uredničtvo lista upravljati.


Gospoda, koja bilo krivnjom pošte ili inače ne bi najdulje do 10 dana u
mjesecu primila odnosni broj lista, neka to o đ m a h prijave u r e d n i č t v u,
da im se takav dok zaliha dotiče, može ponovno dostaviti. Putem pošt,j su
takove reklamacije proste od poštarine.