DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 303 —


lahko ne da rektificirati, najbolje svrsi shodno jest stroj povjeriti
kojemu mehaničaru, jer je takova veda pogreška, redovito samo
uslied kakovog vanjskog silovitog mehaničkog upliva nastati
mogla, nu i ovom se može malom pažnjom izbjedi, pošto je
stroj čvrst a i konstruktivni spoj pojedinih mu dielova jak i trajan.


Ne mogu napokon propustiti, ni to spomenuti, da liepa i
ukusna izradba ove sprave hvali majstora Siissa, tako da je
inštrumenat tim sposoban povećati i sam ugled našeg još u
obće mladog šumarskog tehničkog obrta.


*


Ovim sam — čini mi se — svrsi shodno i dovoljno upoznao


Čitatelja tim mojim novim patentiranim mjeračem strojem.


Na strukovnjacima je sada, da na temelju točnog praktičnog
izkustva i oni izraze svoje mnienje o uporabi i praktičnoj
vriednosti istoga. Za dugo vrieme moje geođetičke prakse
u području Krasa, glasovitog radi svojih topografičkih potežkoća
koju sam praksu promjerivanjem i osnivanjem cesta i inim
mjerničkim poslovima stekao, često mi se pružala prilika, da
spoznam sve one potežkode i neprilike, koje se kod dosada u
obde poznatih mjeradih sprava pojavljuju.


U praksi neposredno stečenim izkustvom došao sam onda
i do empiričkog spoznanja onih zahtjeva, na temelju kojih sam
se mogao latiti i riešenja ovoga poblema, konstrukcijom nazočnoga
stroja.


Moj duševni i fizični rad, a isto tako i materijalni trud,
bit će preko zasluga nagradjen, podje li mi za rukom, da tim
mojim skromnim izumom — pa makar i samo posredno —
sudjelujem kod postignuda one izvanredno važne gospodarstvene
svrhe, kojom bi se dalo postidi umnožavanje lagljih i jeftinijih
prometnih sredstava u šumarstvu, da se tim dosada još žali
bože dovoljno nepristupne šume u vedoj mjeri, odnosno i koristonosnije
uzmognu i´zcrpiti, te da se tim prokrči put i intenzivnijoj
šumskoj ekonomiji, te da i njoj onda i ovdje jednom osvanu
liepši dani budućnosti.