DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 302 -
Prema tomu de on(ia i gornja formula glasiti:


r = v.n + 0´ —Fi) .. . 2.)


Ako se onda rezultat mjerenja uzbrdo odbije od onog nizbrda,
tada dobivamo razlike u visini dviju točaka :
E == (B-f «,+ii,-l . . . Jtn)—{r^-^r^^r,^ . . . rj . . . 3.)


Napokon se ovom spravom može obaviti i bud kakovo
jednostavno mjerenje visine, koje se do sada dendrometrima
raznovrstne konstrukcije obavljalo i to baš tako brzo, kao i
s ovima, i to pomoću za njeke ustanovljene daljine vriednih
tabela, nu samo mnogo točnije nego li sa dendrometrima.


Sto se onda napokon tiče još i nadgledanja i rektificiranja
instrumenta, to se ovo u glavnim crtama slaže s onim drugih
sprava, koje su u istu svrhu identično sastavljene.


Prije rektificiranja valja nam inštrumenat jur opisanim
načinom postaviti. Nakon što smo spravu na stalku u horizontalni,
odnosno vertikalni položaj stavili, treba nam i pokretnu
08 sa vijcima (po broju četiri) pomoću libele točno u vertikalni
položaj smjestiti. Budu li se te sve tri libele na stroju, i
onda ako se isti za 180" okrene, slagale, to će i sprava g´avnim
zahtjevima odgovarati. U ovom položaju treba onda stroj
pomoću flksujućih vijaka za horizontiranje flksovati, a na to
ćemo moći motriti, odnosno ako bude od potrebe stroj i rektificirati,
što — kako već rekoh, — obće poznatim načinom biva.


Nu dogadja se i to — istina veoma riedko — da se libela
na dalekozoru ili na toku busole nakon postavljenja instrumenta,
to jest, kada se sprava slobodno giblje, ne slažu.


U ovakom slučaju, predmjevajuć da niesmo može biti zaboravili
inštrumenat u normalno stanje postaviti — (n. pr.
krug visine nije na 0°) — ili pako kapicu sa objektivne strane
dalekozora skinuti, ili popustiti koji vijak za fiksovanje, konstrukcije
za niveliranje itd., možemo si privremeno i tako pomoći,
ako dotičnu stranu busole obteretimo, nu to samo onda
ako se ovaka pogreška ne bi dala pomoću vijka za rektifieiranje
spomenutih libela odstraniti. A da se pogrieška radikalno sanira
osobito onda, ako se na kojem sastavnom dielu nadje
kakova veća nepravilnost prema normalnom položaju, koja se