DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 301 —


Ovim čemo strojem moći i znatniju razliku visina, dviju
točaka mnogo jednostavnije i brže, dakle i jeftinije, a po kraj
svega toga i točnije ustanoviti, nego li n. pr. aneroidom.


U tom slučaju valja nam stroj samo na stalak postaviti
i pošto če visina stalka ostati nepromienljiva, ne treba se ovo
ni kod pojedinoga postavljanja nanovo mjeriti.


Stroj trebamo samo na početnu točku postaviti, a mjeraču
letvu, koja može biti 4—6 metra dugačka, dapače kod strmog
nagiba još i dulja, valjat će nam u pravcu zadnje točke spustiti
i to tako daleko, da se vodoravna vrpca ukrstka slaže
gornjim dielom mjerače motke, to jest, da točno u istu upadne.
Iza toga postavit ćemo spravu na dosadašnje mjesto mjerače
motke, a samu motku ćemo opet naprijed odnosno dolje spustiti,
i to sve dotle, dogod se ne dodje u gore spomenuti položaj. Tako
ćemo postupati sve do izmjerenja zadnje točke. Ovim načinom
se za veoma kratko vrijeme mogu ustanoviti znatni diskriminanti
dviju visina, jedne od druge prilično udaljenih točka i
to tako, da obzirom na stabilnost visine instrumenta i mjerače
motke, trebamo samo broj, po gore navedenom načinu provedenih
vizura i zadnji rezultat mjeritbe, u koliko je isti manji
od visine mjerače motke, zabilježiti, da onda razliku visine dobijemo
na temelju formule:


B =. (V — v) n J^ {r, — V) . . . 1 )
u kojoj je formuli »iž« razlika visina. » F« vi-sina mjerače motke,
»V« nepromienljiva visina stalka odnosno instrumenta, »n«
broj vizura a »Fj« zadnji mjeritbeni rezultat na mjeraćoj motki.


Nu ovaj se način i ova formula može jedino onda upotriebiti,
ako se mjerenje do kraja od gore prema dolje t. j . niz
brdo obavlja, a to se i u praksi faktično dade izvesti. Nastane
li ipak slučaj, odnosno nužda, da se mjerenje dielomično preko
kojega brežuljka ili preko kakove druge grbe, dakle uz brdo
mora izvesti, onda nam valja samo vizirati obratno nego li što
smo to malo prije opisali, to jest tako, da se sad vodoravna
vrpca ukrstka vazda slaže s doljnjim dielom mjerače motke
sve dotle, dogod se pravac mjerenja diže uz brieg.