DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 300 —


A sada da opišem još i mnogostranu uporabljivost toga
stroja kod raznovrstnih geodetičkih radnja. Već iz gore navedenog
je jasno, da ova sprava može se rabiti ne samo u mjesto
bud koje dosadanje jednostavne sprave za mjerenje, nego obzirom
na perfektnu njezinu konstrukciju kao i savršenost njezinog
montiranja takodjer i mjesto instrumenata za točnije mjerenje.
S njom se dade raditi isto tako lahko i brzo kao s bud kakovim
drugim jednostavnim mjeračkim strojem sa kutomjerom,


n. pr. refleksivnim, dioptričkim, uglomjerničkim i inim strojevima
za orientiranje, a uzto kud i kamo točnije nego s ovima, a
isto tako smo u stanju istim raditi ne samo isto tako točno
kao i bilo s kojom dosadanjom univerzalnom spravom za mjerenje,
nego uz to i u svakom pogledu brže, manjim trudom i
troškom riešiti i najzamršenije zadade izkolčivanja, izrajerivanja
kao i 8 tim skopčana posredna i neposredna mjerenja duljine.
Istom se fcpravom može riešiti posredno ili neposredno i
mjerenje bud koje visine.


U prvom redu pako se može ova sprava velikom koristi
upotrebljivati kod izkolčivanja pruga ili ravnina ustanovljenog
nagiba na strmoj površini, i to tako brzo i tako lahko, kao i
ma kojim drugim boljim njilialičkim instrumentom (Pendeliustrument)
samo još i točnije, a koja bi se točnost mogla postidi
samo jedino još podpunom za mjerenje daljine opravljenom
spravom.


Najveća je prednost ove sprave pako ta, da se s njom istodobno
mogu najbolje svrsi sliodno obavljati ona mjerenja i ustanoviti
oni podatci, koji su nam kod konstruiranja horizontalnih
isohjpsa potrebni.


Znamo pako da ni na najnovijim šumarskim mapama gotovo
bez iznimke, nisu označene isohypse, premda je to naloženo.


A pošto je sabiranje tih podataka pomoću današnjih sprava
veoma dangubno, težko i skupo, to sve ovo prieči, da se rečenom
zahtjevu udovolji. Od kakove su pako velike važnosti
topografičke mape n. pr. kod snovanja mreže cesta, o tom ne
treba ovdje sigurno još i obširnije razpravljati.