DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 298 —
se iz istoga mjesta više točaka dade izmjeriti, (koja se prilika
ipak, pošto je razgled n. pr. u šumi zapriecen, samo veoma
riedko pruža), to de u takovom slučaju valjati i okretnu os u
vertikalni položaj postaviti i to pomoću prije spomenutih četiri
horizontalnih vijaka (26), uslied čega demo modi izbjedi nuždnosti
da se fiksujudi vijci horizontalne sprave brzo opetovno moraju
popustiti odnosno stegnuti.


Kod riešavanja raznih zadataka nivelovanja i iskolčivanja
može se velikim uzpjehom sprava rabiti i samo na štap postavljena.


A pošto u ovom slučaju ne treba namještati stroj, to nam
je pri tom jedina zadada, da štap u vertikalni položaj postavimo
i to tako, da se libele u smislu riešitbe mjeritbene zadade, slažu.


Nadalje valja paziti i na to, da dalekozorni okulai; bude
u istoj visini s okom mjernika, jer de samo onda mjerenje
biti točno, brzo i lahko.


Iz ovdje na kratko opisane konstrukcije kao i obdeg načina
uporabe i rukovodjenja stroja, bezdvojbeno proizlazi, da de
rezultat tim točniji biti, čim je duljina vizure manja; odnosno
čim kradi bude prostor, koji de nam trebat izmjei´iti, pošto se
mjeritbeni podatci manje daljine najtočnije dadu pročitati, i u
obde u ovakom slučaju svaka eventualna, bud ma s kojeg
razloga nastala pogrieška u mjerenju, samo u najmanjoj mjeri
može na točnost radnje uplivati.


Obzirom dakle na to, da se ovaj stroj bez svakoga truda,
za tren oka može postaviti, i da kod viziranja na malenom
prostoru riedko nastaje onaj slučaj, da bismo sa drvljem, granama,
grmljem itd. zapriečeni razgled morali prokrčivati, što je
inače veoma trošan i dauguban posao, jasno je, da je viziranje
s ovom spravom na manjem prostoru u svakom pogledu uviek
povoljnije, nego li na vedem prostoru.


Prije nego li predjem na opis same uporabljivosti ovoga
stroja, valja mi još nješto i o izradbi istoga primjetiti, da se i
sa ovog stanovište uzmogne sravniti sa drugim strojevima konstruiranim
za istu svrhu, ili na temelju sličnih načela.