DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 297 —


iiorlavčaiii, to je on u obde štapu slično koustruirau, t. j . on je
nalik debljem turističkom štapu.


Nožice se mogu, ako je nuždno i produljiti, odnosnopokratiti, kako već prema tomu, kakvi je terain, ili kako to
ine okolnosti uporabe zahtjevaju.


Sara način obče uporabe točno rektificiranog stroja jest
sliededi:


Jesmo li normalno postavljen stroj smjestili na čep stalka
(krugovi visine pokazuju sada na 0") te vijak nategnuli, odnosno
0 tok stalka pričvrstili, tada valja desnom rukom spomenuti
tok čvrsto prihvatiti i dignuti, a istodobno lievu ruku pružiti
medju nožice, te dlanom tako dugo dizati, i tim raširiti nožice
stalka, dok se iste na potrebnu daljinu ne razmaknu, a onda
se sprava postavi centralno, više one točke, koju smo nakanili
izmjeriti, a ujedno će mo stegnuti i one vijke, koji služe za
pričvršćivanje stalka


Postavimo li stroj na strmom, nejednakom mjestu, onda
moramo pi´ije Uvega otvoriti onaj vijak na nožici stalka prama
dolini postavljenoj za produljenje nožice, a uslied (oga će se
onda nožica antomatički produljiti dotle, dok nam položaj stroja
ne bude odgovarajući, a onda ćemo vijak opet nategnuti.


Postavimo li spravu vrh točke, koju smo nakanili izmjeriti,
morati ćemo popustiti vijke (21) i sjeveruicu, a na to se
pomični dio instrumenta postavi odmah u horizontalni položaj,
kako se to bude i na libeli dalekozora i na libeli, smještenoj
na toku bnsole, faktično i vidjelo. Cim smo dalekozor upravili
na namjerenu točku, valja prije svega stegnuti malo prije spomenute
fiksurajuće vijke (21) na spravi za automatično horizontalno
postavljenje, a nakon točno izvedenog viziranja moći
ćemo onda pročitati stanje sjevernice a isto tako i stanje krugo


visine u smislu riešitbe mjeritbenog zadatka, nadalje daljinu
kao i diferenciju vodoravnog smjera.
Prije svakoga novijeg viziranja i prije pročitanja mjerit


benog rezultata, treba spravu uvjek u normalni položaj postaviti.
Ako li bi pako, morali mjerači stol s jednoga mjesta udesiti
prama više točaka, odnosno ako bi se pružala prilika, da