DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 296 —


Više nožica (19) namješten je pomoću đvokrakog prislona


(23) mikrometarski vijak (šaraf) (22), koji se doduše ne može
pomicati, ali se okreće. Medju dvokrakim prislonora giblje se
slobodno krug visine (14), a istodobno valja i dalekozor postaviti,
ako li pako ovaj dvokraki prislon pomoću šarafa (24)
stegnemo, to će se krug visine postaviti u fikaovaiii položaj.
Samo precizno postavljanje pako postići ćemo rnikrometarskim
vijkom, ako se ovaj vijak okreće, to će se takodjer i spomenuti
prislon prema krugu visine, a dalekozor prema fiksovanim
nožicama (19) okrenuti. Na teloskopu, koji ujedno služi i za
mjerenje duljine, smještena je jedna polukružna libela (27), koja
se može pomoću dalekozornih zubaca, na sedlu nalazećeg se
zubnjaka u ravnom pravcu teleskopa odmicati, a bude li od
potrebe, to smo u stanju preinačiti i težište na ručicama visećeg
sistema.
Ovaj zadnji namještaj, koji je patentiran, nije na priložećem
nacrtu predočen, i to s jedne strane s razloga, jer je skup,
3 druge strane i zato, što se samo veoma riedko pruža prilika,
da bi se isti osobitom prednošću upotriebiti mogao.


Okrugla libela pod teleskopom (26) (odnosno, ako bi ovaj
dio instrumenta poput limbusa bio izradjen, dvije cjevue libele),
te ona četiri vijka (25) pod istim služe prema potrebi za vertikalno
postavljenje okretne osi (alhjdade). Naročito moći ćemo
upotriebiti ovu libelu onda, kada nam je stroj, odnosno stalak
po prilici u horizontalni položaj postavljati; no dašto ovo će
samo u onom slučaju biti nuždno, ako bi stalak stroja prigodom
niže opisanog namještenja morali tako naklonjeno postaviti, da
bi stroj nasuprot prostora elongacije nekako ipak tangirao
vanjski dio ručica (6).


Veoma je važni sastavni dio instrumenta i sam stalak
(stativ).


Obzirom na uredjaj i konstrukciju može se ova sprava
namjestiti bud na stalak sa tri noge, takozvani stalak na čep
ili pako na stalak sa jednom nogom, dakle na štap.


Naravno, da i stalak na tri noge može imati oblik štapa,
a pošto se isti dade i složiti i pošto su nožični vijci u nožice