DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 215 —


O tome bi se dalo mnogo opširnije pisati, što nam za sada
ipak ni vrijeme ni prostor lista ne dozvoljava.


Jedno ne možemo ipak propustiti, a da u kratkim potezima
ne predočimo stanje šumarske nastave na miinchenskom
sveučilištu, koje ima 5 fakulteta sa preko 6000 slušatelja.


Kako smo ved spomenuli, predaju se šumar, predmeti na
fakultetu državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftliche Fakultat),
u područje kojega spada još: narodno gospodarstvo, politička
ekonomija, financijalna znanost, statistika, sociologija, povjest i
razvitak narodnoga gospodarstva. Osim toga se pojedini dijelovi
ovih predmeta još zasebno obrađuju, kao na pr. historijski
razvoj socijalnoga pokreta, današnnje socijalno pitanje, kolonijalna
politika i t. d. Ove predmete predaje više profesora i
docenata, koje oni osobitom požrtvovnošću i marom njeguju,
što pokazuju i redovna i marljiva posjećivanja od strane slušatelja.


Specijalno šumarski predmeti predaju se u dvjema posebnim,
blizu sveučilišta se nalazedim zgradama, dok se pomodni
prirodoslovni predmeti predaju na filozofskom fakultetu.


Obje ove zgrade nose naslov kr. šumarske pokusne postaje
(Kg. Forstl. Versuchsanstalt).
Držimo, da demo cijenjenim čitateljima ugoditi, ako potanje
opišemo unutarnje njihovo uređenje.


U prizemlju prve zgrade nalazi se prostrani kemički laboratorij,
predavaona i druge prostorije Dr. Romanna, koji je
predavao u zimskom semestru nauku o tlu (5 s.), a u ljetnom
semestru predaje agrikulturnu kemiju (4 s.). U pomenutom
laboratoriju istražuju se neprestano sastavine raznih vrsti šum.
tla, kako od strane samoga profesora i njegovih asistenata,
tako i od strane samih slušatelja. Mnogobrojnim grafičkim
kartama o analizama, kao i drugim raznovrsnim kartama,
odnosede se na odnosne predmete, obiluju sve prostorije.


U prvom spratu nalaze se prostorije profesorah šumske
upravne skupine (Forstliche Betriebslehre) i to: profesora Dr.
Enđresa i prof. Dr. Schiipfera. Tu se nalazi prostrana dvorana,
knjižnica, kabinet za geoločke i dendrometrijske strojeve,
te za svakoga profesora priručna biblioteka.