DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 213 —


Kao živi dokaz tomu jest isušenje i pretvaranje tresetiata
u kulturna tla, koje se radnje izvađaju zamjernom tehničkom
vještinom i brzinom. Nadalje kao živi dokaz tomu zamjernomu
pregnudu na polju narodne privrede jest sam bavarski princ
Ludvig, koji je na munchenskom sveučilištu promoviran na
čast doktora državnoga gazdinstva (Staatswirtscliaftliclie fakultat),
te koji se svom dušom odao zemljoradnji, te svojim
znanjem, radom i položajem modno utiče na razvitak sviju
grana narodne privrede. On je prošle godine držao u carevinskoj
komori značajan govor, prilikom debate o proširenju
zgrada miinchenskoga sveučilišta, te je sa oduševljenjem govorio
0 potrebi, da se šumarska nauka, veterinarska i gospodarska
škola ne samo spoje, nego i po značaju i važnosti
svojoj na universitet prenesu.


Isto tako je sa toplim riječima nedavno ministar financija
u zemalj. saboru zagovarao potrebu o ujedinjenju šumarske
nastave jedino na sveučilištu u Miinchenu. Tom prigodom
je izjavio, da na to ujedinjenje sile dva razloga.


Prvi razlog je potreba i pravednost, da se i šumarskim
stručnjacima pruži prilika za stecanje sveopde naobrazbe, koja
se samo na sveučilištima steći može. Današnji družtveni poredak
to bezuslovno traži, jer su i šumari organi državne
uprave, koji s masama naroda tako redi na svakom koraku u
dodir dolaze, pa je zato potrebno, da se i oni tekom svoga
naukovanja, upoznaju bar sa osnovnim načelima socijalnih težnja,
s kojima se kasnije u životu često susredu.


Matematika bila ma kako važna za duševni razvoj pojedinca,
ipak ona njegov duševni horizont ne širi, jasne i temeljite
poglede na socijalni poredak ne stvara u onoj mjeri, kako
to čini kulturna povjest, literatura, filozofija, estetika, nacionalna
ekonomija i t. d.


Drugi razlog, s kojega ministar drži, da se šumarska
nauka posve prenese na sveučilište, jest ekonomičke naravi.
Izgledi mlađeg šumarskog naraštaja u-kraljevini Bavarskoj
na bolju bududnost, nijesu ništa bolji od naših. Danas naime