DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 212 —


mačkih šumara g. 1874. u Freiburgu izjavila, da se višja šumarska
nastava ima njegovati samo na sveučilištu.


Pored ovoga mnijenja najkompetentnijih faktora odklanjao
je »Landtag« više puta predlog ministra financija, da se
šumarska nastava iz Aschaffenburga prenese na sveučilište u
Miinchen. Konačno god. 1878. podje novom ministru financija
za rukom, da sabor pristane, da se u Aschaffenburgu imaju
dalje predavati samo pomoćni i prirodoslovni predmeti, a za
čisto šumarske predmete uvađa se dvogodišnje naukovanje na
sveučilištu u Miinchenu.


Od toga doba postoje u kraljevini Bavarskoj dva viša
šumarska uČevna zavoda, na kojima se šumarska nauka raspolovljeno
predaje. U potpunom smislu riječi ne možemo redi,
da se na miinchenskom sveučilištu, šumarska nauka ne predaje
u svoj svojoj cjelini, budući, da se matematika i pomoćni
prirodoslovni predmeti predaju na filozofskom fakultetu, te se
prema tomu trajanje naukovanja proteže na 3—4 god. Ta poznato
je, da je i Baur predavao geodeziju na pomenutom sveučilištu
kroz dugi niz godina.


U kolikoj se pako mjeri u Aschaffenburgu njeguju čisto
šumarski predmeti, to ne znamo, nego jedino znamo to, da svi
oni, koji reflektiraju ^na državnu službu u kraljevini Bavarskoj,
te koji su svoje dvogodišnje naukovanje sa uspjehom
svršili na kr. šumarskoj akademiji u Aschaffenburgu, moraju još
dvije godine slušati šumarske predmete, nauku o tlu, agrikulturnu
kemiju, nacionalnu i političku ekonomiju — na fakultetu
državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftliche Fakultat) kr.
sveučilišta u Miinchenu.


Da ova, rekao bi anomalija u pogledu predavanja šu


marske nauke u dvama posve različitim gradovima (Miinchen


preko 500.000, a Aschaffenburg oko 25.000 stanovnika), ne


može dugo opstati, posve je jasno, kad se u obzir uzme, da


je kraljevina bavarska država, u kojoj se zemljoradnja tako brzo


i uzorno razvija, da se tako reći svaki pedalj zemlje nastoji


privesti bilo ma kakovoj kulturi.