DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 211 —


stanju nije dugo obstojala, jer se ved god. 1806. za kandidate
za viša šumarsku službu na zemalj. sveučilištu u Landshutu
osnovana posebna stolica za šumarstvo. Kada je kasnije god.
1826. preneseno ovo sveučilište u Mtincben, predavali su se
šumarski predmeti i ovdje dalje u sve večoj mjeri.


God. 1807. osnovana je pako u Aschaffenburgu šumarska
škola za nižu šumarsku službu, koja i je dalje opstojala
poslije pada Bonapartina carstva. Kada je pako god. 1817.
došla vlada sa predlogom, da se šumarska nastava posve prenese
na sveučilište u Miinchen, naišla je na odlučan odpor
grada Aschaffenburga, kojemu je pošlo i za rukom, da šumar,
škola i dalje ostane u Aschaffenburgu. U to doba provedena
je organizacija pomenute škole, te je dobila naslov „kr. bavarska
narodna šumarska škola" (kgl. bayr. Nationalforstschule).
U ovoj svojoj novoj organizaciji nije imala duga života,
jer je ved god. 1832. dokinuta. Ona nije više odgovarala
potrebama vremena, jer je sve više na površinu prodirala
težnja i želja, da se šumarska nauka posve prenese na
sveučilište.


Nu ni ovakovo stanje, bez niže šumarske škole nije moglo
dugo opstati, jer se razvitkom šum. gospodarstva, koje je postajalo
sve intenzivnije, stvarala i sve veća potreba i na
takovom osoblju, koje bi vanjske radnje izvađalo, pa je zato
god. 1844. ponovno u Aschaffenburgu stupila u život šumarska
škola za nižu šumarsku službu. Istodobno bude priznato,
da se šumarska nauka za više šumarske činovnike i nadalje
ima na sveučilištu njegovati; no ovo dugo trajalo nije. jer je
ved god. 1848. šumarska nastava na sveučilištu u Miinchenu
prestala, pošto je bilo određeno, da se šumarska nauka u
Aschaffenburgu ima opširnije predavati. Pored svega toga bude
za kandidate više šumar, službe na sveučilištu ustrojen posebni
tečaj iz državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftlicher Kurs),
koji su tečaj mogli polaziti samo oni, koji su svršili visu gimnaziju
i šum. školu u Aschaffenburgu. God. 1871. potakne se
ponovo pitanje o šumarskoj nastavi, te se je skupština nje