DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 248 —


novlenje dogodišnje glavne skupštine, u oči 40 godišnjice družtvenoga obstanka,
prepušteni su upravnom odboru na shodno dalnje uredovanje i
tim bje podjedno i skupština zaključena.


TJprarni odbor županije Tirovitičke zaključio je kako u „Nar.
Nov." čitamo, u svojoj na dne 7. svibnja o g. obdržanoj sjednici, posebnom
predstavkom umoliti, kr zemaljsku vladu, da se u svrhu
polučenja boljih ciena kod dražbe stabala iz općinskih
šuma, u buduće u dražbene oglaseviše neuvrsti procienbena
vriednosti drvnagromada. Kako je to svakako važni
načelni zaključak, zanimalo bi nas u velike saznati i obrazloženje,
kojim je upravni odbor isti podkrepio.


„Anduro" zove se vrsta lepenke (papira) što ju od novijeg doba
stavila u promet jedna bečka papirnica. Lepenka ta služi za pokrivanje
prostora izmedju redova biljka u lejama u šumskim biljevištima
u svrhe zaštite biljka od korova. Ovaj je fabrikat, kako u časopisu doljno
austrianskog šumarskog družtva „Blatter aus dem Valde" čitamo, izvanredno
trajan, lahak, nepromočiv, a nepropušta ni zrak, nesadržaje
ni smole, ni asfalta, ne miriši, niti škodi mladim biljkama, a loš je
vodič topline. Anduro ´uzdržaje zimi tlu toplotu — da nesmrzava, usljed
impregnacije ne gnjije, jeftiniji je od šimle i daščica, vrlo je lagan te
po tom lahko prenosiv, tako da ga i djeca mogu lahko prenašati, a po
tom i pokrivanje leja obavljati.


Ljeti služi „Anduro" dobro takodjer kod zastičivanja leja od suncožara
— ako se položi na razapete žice smještene na kolčiće, a zimi
služi i opet za obranu proti smrzelji.


Napose da je shodnost toga pokrova, prokušana jur svestrano iod strane
žup. šumarskog nadzorničtva u Gospiću — u tamošnjim biljevištima —
koje bi nas po tom odužilo, da nam o samoj stvari ovdje još i izravno
koju tu javi i objelodani.


Prra hrvatska tvornica briketa. Kako je u novije doba već i
gorivo drvo u nas, u mnogim gradovima u cieni dosta poskupilo —počelo se
uz kameni ugljen, ložiti već i t. zv. briketi t. j. , na posebni način u formu
opeke sbitom prašinom lošijih vrsti kamenoga uglevja. Kako sada iz
Požege javljaju, ustrojilo se je nedavno u Ratkovici već i dioničarsko
družtvo za proizvodnju takovih briketa. To bi po tom bila sada prva
industrija te vrsti u Hrvatskoj.


Ovogodišnja glavna skupština štajerskog šumarskog družtra
obdržavati će se od 6.—8. srpnja o. g u Brucku na Muri, u savezu
sa izletom u šume tamošnjeg šumarskog učilišta i grada Brucka, kaoposjetom šumarskoga zavoda. Dolnjo austrijansko šumarsko
družtvo , obdržaje svoju ovogodišnju glavnu skupštinu na 24,—26.
lipnja, u trgovištu Heindenreichstein, u savezu sa izletom u šume istoimene
gospoštije kneza Nikole Palffj´-a ab Erdod.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbreoht (Maravić i Dećak.)