DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 247 —


darske visoke škole, traži razloge svoje glavno u tom, da taj prenos nebi
odgovarao magjar^koj državnoj ideji, a tamošnji kraj da bi se tim oslabio
u narodnostnora pogledu.


Na osvade proti profesorskom zboru sadržane u spomenici, kojima
se isti objedjuje, da samo sobstvene interese pred očima drži, odgovorio
je profesor Vadas najodrešitije, odbijajući ih — te iztičuć ponovno na
od svietskog prometa osamljeni položaj grada Šćanice, koji već sam po
sebi onemogućuje moderno razviće visoke šumarske škole — upućUjUĆi
pri tom i na to, da su se u najnovije doba takodjer i profesori rudarske
visoke škole pridružili zahtjevu rastave — odnosno da i oni
sada takovu zahtjevaju.


Pošto je još i šumarnik grada Šćavnice, Zolyomi govorio u prilog
uzdržanja sadanjega stanja, naglasujući pri tom u prvom redu, ne toliku
eventualnu vriednost prenosa po stručnu znanost, kolika pogibelj
koja tim prieti blagostanju grada, kao i eventualnu pogibelj slavizacije
istoga, usljed dokinuća visoke škole, uze profesor Teglas rieč, ne toliko
da uzbudi na skupštini strasti, koliko da na visini zadaće stojećim
objektivnim načinom — jedino sa stanovišta interesa izgradnje šumarske
obuke, zagovara predlog upravnoga odbora družtva. On dokazje nemogućnost
potrebnog dalnjeg razvića šumarske obuke, kao i to, da su već
prigodom samoga osnuća akademije Šćavničke, prvi profesori iste osjećali
položaj toga grada zaprekom razvića zavoda. On odkriva hvalevrednom
muževnom odvažnošću sada postojeće manjkavosti,
spominje bar dio istih, te odvraća od upliva čuvstvenih
motiva tamo, gdje sjedne strane interes šumarske obuke, a dobrobit
i uštrb grada, u kojemu je veći dio prisutnih steklo svoje stručno
znanje s druge strane dolaze u obzir, a pozivlje se pri tom i na Feistmantela
kao klasičnog svjedoka svojih nazora.


Nakon ponovnog pokušaja zastupnika kao i gradonačelnika grada
Šćavnice, da se šumarska visoka škola i na dalje tamo uzdrži, stavi
predsjednik predlog družtvene uprave, idući za odciepljenjem visoke
škole i preaosa iste u Budimpeštu, na glasovanje koji predlog skupština
ogromnom većinom prihvati, a po tom posta 1 protupredlog
grada Šćavnice bezpredmetan.


Predsjednik se na to još i u svoje, kao i u ime izabranih svojih
sufunkcionara zahvali na ponovnom izboru, a izhodi uz to i absolutorium
družtvenih računa od g. 1904. kao i odobrenje proračuna za g. 1906.


Predlog družtvenog upravnog odbora, da se iz kamata Deakove
zaklade, iznos od K 2.200 izluči, za nagradu priručnika o šumarskoj
politici, bude takodjer odobren.


Predlog šumarnika Martona, e bi se družtveni organ „Erdeszeti
Lapok" u buduće izdavao dva puta mjesečno, kao i predradnje i usta