DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 246 -
Gotovine K 2.n6-69


temeljnih obveznica sa K 74.324"65


u vrieđnostnim papirima K 354.300"—


vriednosti družtvenog doma sa .. . K 388-330*52


vriednosti inventara sa K 23´966-60


i vriednosti knjižnice sa K 20´399´87


ili ukupno K 868-438-33
od koje svote, odpada na utemeljiteljnu glavnicu iznos od K 238.185´49.
Društvo broji sada: 1 začasnog ćlana, 854 člana utemeljitelja, 1074 redovitih
članova, dakle ukupno 1929 članova.


Nakon pročitanja tajničkog izvješća, predje skupština na novi izbor
predsjedničtva i družtvenog upravnog odbora. Predsjednikom izabran je
ponovno Desider barun Banfl´y, I. podpredsjednikom Albert pl. Bedo,


II. podpredsjednikom Aleksander pl. Horvath, a zatim predje skupština
na najglavniju točku ovogodišnjeg dnevnog reda, naime, razprav u
pitanja o prenosu šumarske visoke škole iz Šćavnice u
Budimpeštu.
Pošto je družtvo jur g. 1896. stvorilo zaključak, da valja o tom
poraditi, da se visoka šumarska škola odieli od visoke rudarske škole,
ter prva premjesti u Budimpeštu, pojavio se je u novije doba medju
profesorima Šćavničkimi pokret, kojim i oni sada u posebnoj spomenici
traže preraještenje visoke škole u Budimpeštu*.


Upravni je odbor družtva, s obzirom na to, dajedina
do sada obstojeća visoka šumarska škola nije samostalni
zavod, asadanje njezino sjedište da ne
odgovara svrbi iste, stvorio zaključak, ponovno poraditi
o tom, da se šumarska obuka posvema odjeli
od rudarske, te da se za šumarsku obuku ustroji
samostalna, na visini sveučilišta, te nužđnim pomagalima
odgovarajuće snabdjevena, posebna visoka
škola u glavnome gradu.


Protiv toga zaključka podnio je grad Ščavnica protu spomenicu,
koju su i gradovi Kečkemet i Baja zagovarali.


Prigodom razprave, koja se je tom predlogu upravnoga odbora
družtva zapodjela, zagovarao je načelnik grada Šćavnice kr. savjetnik
Josip Szitnayay dašto stanovište grada — na temelju same gradske
spomenice.


Spomenica koja se dielomice protivi i diobi — u bitnosti ipak
prema naravi stvari naročito prenosu šumarske visoke škole, kao i ru


* Vidi članak na stranama 49—69. broj 2. Š. L. o. g.