DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 210 —


Poznato je, da je šumarska uprava do početka 19. stoljeća
bila ponajviše u rukama t. z. kameralista. To su bili
muževi, koji su u pravnim naukama i u naukama državnoga
gazdinstva (staatBwirtschaftlicli) obrazovani bili, te koji su kroz
cijeli 18. vijek stajali na čelu državne uprave. Pošto su oni
prema svojem položaju imali riješavati i mnoga važna šumarska
pitanja, to se u drugoj polovici 18. vijeka i na mnogim sveučilištima,
kao u Gottingenu, Jeni, Heidelbergu i t. d. osnovale
stolice za šumarstvo.


I ako je kameralistima šumarstvo bilo sporedna grana, to
se ipak među njima našlo muževa, koji su šumarstvo prigrlili
i u posebnim časopisima ga sa najvećim marom i ljubavlju
njegovali.


Da je šumarstvo kasnije u Njemačkoj u opde cvalo i napredovalo,
mnogo se ima pripisati u zaslugu tim muževima.


Provađanje pako vanjskih šumsko-uzgojnih radnja, kao što
i drugiii šumsko upravnih posala, zahtjevalo je tehnički obrazovano
osoblje.


Da se toj potrebi udovolji, osnovali su mnogi onda na
svoj račun i risiko privatne šumarske škole, iz kojih su se
kasnije u 19. stoljeću razvile državne šumar, akademije. Tako
je god. 1794. H. Cotta u Zillbachu (Sachsen) osnovao privatnu
šumarsku školu, koja je god. 1816. prešla u državne
ruke, jer ju je država podigla na stepen akademije, prenesavši
ju u Tharand. Prvi direktor ove poznate šumarske škole bio
je sam Cotta, kojeg je kasnije u brzo naslijedio ne manje zaslužni
Judeich.


Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj ima također
stari datum.


God. 1790. osnovana je u Miinchenu »državna šumarska
škola« sa 4 god. trajanjem nastave, koja nije imala duga života,
jer je brzo dokinuta i u provinciji na jednom samostanu
osnovana nova šumarska škola, i to za kandidate za višu šumarsku
službu sa 3 god., a za one za nižu šumar, službu sa
2 god. trajanjem nastave. Nu ni ova škola u svojem tadašnjem