DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 245 S
obzirom na uredjenje i razvoj pašničkog gospodarenja, sadržaje
osnova predloge, o uredjenju zajedničkih pašnika, dokinuće s tim skopčaniii
služnosti, preprečenje prevelike razdiobe pašnika, omogućenje zajedničkog
uživanja jur podieljenih pašnika, državnu podporu, širenje
znanja o pašničkom gospodarenju, popravak komunikacija do pašnika i
njihovo obskrbljivanje vodom.


Napokon predlaže osnova i osnuće posebne zaklade za pašničko go


spodarstvo, uredjenje vodjenja posala, nerazdjelivih zajedničkom uži


vanju podpadajućih pašnika bivših urbarijalaca, te odgovarajuće kaz


nene ustanove.


Osnova predložit će se vladi, kao i interesiranim gospodarskim


družtvima,


S obzirom na naumljeni novi zakon o komasaciji, ide težnja društvene
uprave za tim, da se i kod toga zakona bude uzeo obzir i na
šumarske vještake, da se tim i šumarski interesi uzmognu očuvati.


Osim toga podniela je društvena uprava, ministarstvu takodjer
predstavku, glede obvezatnog uvedenja metričke mjere u šumskoj trgovini.
U predmetu pitanja, osnuća mjesnih šumarskih udruženja, za područje
pojedinih ili više županija, zauzeo je upravni odbor družtva stanovište,
da takova udruženja, u koliko stoje na zdravoj podlozi, te u
koliko njihovo djelovanje odgovara šumarsko-gospodarskim interesima,
mogu računati i na moralnu podporu zemaljskog šumarskog družtva.


Što se tiče uzakupljenja lovištah na državnim dobrima, podniela
je družtvena uprava ministarstvu spomenicu, u kojoj se predlaže izlučenje
primjerenih lovnih površina za šumarsko osoblje.


Ministarstvo stavilo je uvaženje ove molbe u izgled, nakon izminuća
obstojećih lovnih zakupa.


U stvari po gospodarskom družtvu županije Zemplinske potaknutog
pitanja, glede osnuća srednjih šumarskih škola, izjavila se je družtvena
uprava, uz potanko obrazloženje, proti osnuću takovih srednjih šumarskih
škola, ali je podjeduo tom prilikom potaknula pitanje dalnjeg usavršenja
i reorganiziranje jur obstojećih u zemlji nižih šumarskih stručnih
skoIa.


U predmetu pitanja naumljenog spoja šumarskih nadzorničtva sa
državnim šumskim uredima, kojima pripada uprava nad obćinskim šumama,
kao i u predmetu još uvjek nepopunjenog mjesta vrhovnog zemaljskog
šumarnika, dođielenja pravnikah šumskim oblastima, kao i u
pitanju samostalnog carinskog područja — izabran je posebni pododbor,
kojiće imati ta pitanja pretresati i riešiti.


Što se tiče imovinskih odnošaja družtva, iznašala je družtvena
imovina koncem g. 1904. ukupno K 858.106´58, sada pako sastoji iz: