DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 244 —


tvorno djeluju, kod nas potaknuća toga pravca do sele nisu imala nikakav
uspjeh, poglavito s razloga što su u nas ti činovnici gotovo sa
svih strana svijeta. Nu to ipak nebi smjelo smetati, da se takovo družtvo
i u nas već jednom osnuje, jer bi nedvojbeno svakom pojedinom, a i
svima zajedno samo od najveće koristi biti moglo. Makar da bi tomu
družtvu glavna zadaća bila podržati i ojačati stališ naših vlastelinskih
činovnika — ono bi ujedno kadro bilo mnogo uticati i na podignuće
obćega stanja i napredka u zemlji. Sada kada se sprema, da se i kod
nas na zakonskoj osnovi urede odnošaji vlastelinskog gospodarskog činovništva,
bilo bi sigurno i skrajnje vrijeme, da se i potaknuti jur osnutak
toga društva i oživotvori. Jer i ovdje vriedi samo ona — kume
ne uzdaj se u me — van samo u se i svoje kljuse!


Prošlogodišnja glavna skupština magjarskoga zemaljskoga
šumarskoga društva, obdržavana je na dne 17. prosinca 1905. u Buđimpe-
ti. Skupštini je predsjedao barun Desidor Banffy, u prisutnosti
brojnih članova družtva. Kr. ugarsku ministarstvo poljoprivrede bilo je
zastupano po kr. šum. ravnatelju Vilim Tomcsanyiu, ministarstvo nastave
po šumarniku Fridriku Dopsy-u.


Iz izvješća što ga je skupštini podnio družtveni tajnik razabiremo,
da je družtvena uprava povjerenstveno uglavila osnovu jzakona o
pašnjacima , pak takovu predložila vladi. Ovim se zakonom imadu
sveudiJjne opreke što postoje s obzirom na zahtjeve paše seljačkog pučanstva,
prema ustanovama šumskoga zakona, odstraniti.


Glavne su ustanove toga zakona u kratko sliedeće:


Zadaća zakona o pašnjacima imala bi biti u bitnosti trojaka.


1. Osjeguranje prihoda pašnika :
2. Uredjenje uživanja pašnika s obzirom na zahtjeve interesa obćenitosti.
3. Dalnjii razvitak pašničkog gospodarenja.
S obzirom na to, sadržaje osnova obćenite za sve pašnike valjane
ustanove, zatim opet posebne ustanove, koje se odnose samo na stanovite
kategorije posjeda. Nadalje sadržaje osnova ustanove o preprečenju
takovih učina, kojima se unosnost pašnjaka stavlja u pogibelj.


Propis glede sastavaka gospodarskih osnova u konkretnim njekim
slučajevima.


Poboljšanje jur opustjelih dielova pašnika.


Zahtjeve živinarske naravi, eventualno i osjeguranja od požara.


Uništivanje štetnih zareznika i korova.


Ustanove se te odnose na sutavno gospodarenje i nadzor pašnika
stanovitih vrsti, pak osnova prema tome predlaže za svladanje tih zadaća
toli državnu pripomoć, koli i državni nadzor.