DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 243


darstTa, roćarstra i uresnoga vrtljarstra u Zagrebu, obdržavati će
se mjeseca rujna o. g. Svečano otvorenje uzsliediti će 1. rujna. Izložba
stoke, peradi, pčela i mliekarskih proizvoda otvoriti će se 15. rujna i
trajati će do uključivo 19. rujna.


Izložba voća i groždja otvorit će se 20, rujna i trajati će do 30.
rujna, kojim se danom izložba u obće zaključuje.


Za vrieme izložbe priredit će na razne dane utakmice za domaća
vina i gospodarske strojeve, držati raznolika gospodarska predavanja uz
praktične demostracije, poduzeti naučni izlet na zemaljska dobro u Božjakovini,
na kr. gosp. učilište u Križevcu i njeka privatna vlastelinstva
i gospodarske tvornice — a priredit će se i razne ine zabave i svečanosti.


Izložba ta, glasom programa, imade da predoči gospodarima domovine
naše, današnje stanje gori navedenih toli važnih gospodarskih graua
unutar područja kraljevinah Hrvatske i Slavonije. Ona ima nadalje da
nam pokaže, kako u nas valja rečene gospodarske grane dalje razvijati
Konačno bi joj imala biti svrha i ta, da stranom svijetu, kamo u glavnom
ide izvoz naših gospodarskih proizvoda prikaže, što imademo, te koja
su u nas najbolja vrela za robu koju on traži. Uz to služiti će izložba
i tome, da se domaći naši gospodari upoznadu sa domaćim proizvoditeljima
raznih potrebštinah, koje, radi nepoznavanja domaćih producenata
— prečesto još iz inozemstva dobavljaju.


Izložba će ta, po tom biti isto tako poučna za svakoga — kao
što će bez dvojbe zemlji donieti i materijalnih probitaka, pa kako će se
istodobno u Zagrebu, obdržavati i ovogodišnja naša društvena glavna
skupština — eto najljepše priUke i članovima našega družtva — da se
i stim narodnim poduzećem približje upoznaju. U okviru te izložbe,
priredit će dne 5. rujna takodjer i posebna izložba pasa, i to u prvom redu,
glasom objelodanjenog programa takovih, koji kao ovčarski psi,
kućni psi čuvari i t. d. stoje a njekom užem odnošaju prema gospodarstvu,
a dalje i svake vrsti inih pasa naročito i lovski psi.


Tko bi hti napose kod izložbe lovačkih pasa sudjelovati, neka taj
svoj naum najdulje do 10. lipnja prijavi „predsjedničtvu obćeg hrvatskog
društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu", dalnje upute
i obavjesti radi.


Družtvo gospodarskih i šnmarskili privatnili činovnika.
»Gospodarski hst" kao i „Gospodar" u svojim zadnjim brojevima
potiču ponovno osnutak družtva privatnih gospodarskih činovnika. Potrebu
takova družtva teško osjećaju svi, koji imadu u nas dvojbenu
sreću, da spadaju u stališ vlastelinskih, bilo gospodarskih bilo šumarskih
činovnika. Dočim u drugim zemljama kao i u susjednim austrijskim,
pa i u Ugarskoj, takova družtva već od više godina blago