DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 241 —


berivima — a dozvolio je absolventu kr. šumarske akademije zagregrebačke
i srednjoškolskom učiteljskom kandidatu Alfonzu Kaudersu,
da uz profesorsku stolicu za šumarsku proizvodnju, u kr. šumarskoj
akademiji zagrebačkoj obav´ja bezplatno poslove asistenta.


Iz upravne prakse.


Načelna rešitba u predmetu uživanja t. z. bujadnica u području
bivše vojne Krajine. Prije oživotvorenja zemljištnih zajednica
u bivšoj Krajini, upravljale su sa imetkom istih upravne obćine — kao
obćinskom imovinom. Ovo se pako protivi ustanovama zakona o zemljišnim
zajednicama. I obćina J. u županiji 0, upravljala je i gospodarila
tako sa zemljišti zemljištne zajednice C. u kotaru O. Nu pošto to
nije bilo po volji ovlaštenika, to su oni protiv tog postupka prosvjedovali,
a visoka je kr. zeraalj. vlada, na to svojom rešitboni od 31. srpnja
1905. br. 29959 odjel unutr., pozvala žup. upravni odbor u 0, da uputi
kr. kot. oblast u 0, da je zemljištna zajednica u G, po smislu § 31.
zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica, doista
vlastna sama razpolagati, toli sa redovitim, koli i vanrednim prihodom
zajednice, te da se ovlaštenici u tom njihovom pravu ne smiju prečiti,
a upravna obćina, da kao takova nejma prava na dohodak zemljištne
zajednice, jedino što može od zajedničara zahtjevati, to je uplatu poreza
od nekretnina zajednice propisanoga.


Pošto se na slični način i po drugim općinama bivše Krajine sa
imovinom zemljištnih zajednica razpolaže, donašamo gornju riešitbu
znanja radi. Gašo Vac.


Kr. kot. šumar kao vještak u mjerničkom poslu. Glasom riešitbe
kr. hrvat. slav. dalm. zemalj. vlade, odjela za unutar, poslove od


31. prosinca 1905. br. 89.424. nepripada kr. kot. šumaru ako ga kr.
kot. oblast upotrebi kao vještaka u mjerničkim poslovima,
u ime stručnoga mnienja i sastava nacrta, osim pripadajuće ga dnevnice
za vanjsko uredovanje, nikoja dalnja nagrada. G. V.
Knjižtvo.


Dr. Emil Walter „Die Fischerei als Nebenbetrieb des Lan d


wirtes und Forstmann es". Ueber 800 Seiten stark, mit 316


Abbildungen. Verlag von J. Neumann. Preis gebunden 16 Mark.
Vilhelm Hemmerling „Die Kultur der Korbweide". Mit 6 Tafeln
in Farbendruck. Verlag J. Neumann Preis geb. 3"60 Mark.
Dr. E. Alfred Mitscherlich „Bodenkunde fiir Land und Forst


vsrirte". Verlag Paul Parey. Mit 36 Textabiidungen. Geb. Mark 9.


18