DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 237 —


Da se je triangulacija provesti mogla, moralo se je od
Bošnjaka i niže ležećih sela duž rijeke Sa-ve sve do Kupinova
i Boljevaca — kao i duž Save na bosanskom zemljištu, pa i
onom današnje kraljevine Srbije, izmjera izvadjati.


Za prelaženje u Bosnu i Srbiju imali smo t. z. generalni
pasus (t. j . dozvolu prelaza) koji nam je c. i k. ministarstvo
rata u Beču izhodilo. Dapače u Bosni dodieljena nam je bila
i posebna turska askerska straža, pod vodstvom jednoga časnika
i dvanaest askera, koja nas je imala od možebitnih napadaja
braniti i čuvati.


Na našoj strani Save bile su u svrhu triangulaeije —
pored crkvenih tornjeva — koje su kao fiksne točke služile,
nuz ostale manje piramide, u tu svrhu namještene još i dvije
posebne osobito velike piramide.


Jedna je i to najveća bila sagradjena, na tri blizu stoječa
hrastova stabla, odrezanih na nekih osam metara u visini, u
šumi »Blata« kod Studve, kod sela Morovića. Ova su piramidu
po nacrtu spomenutog kapetana sagradili iz jelova drva,tesari,
a bila je visoka oko 24 hvata, tako da se je s nje preko svih
slavonskih šuma vidjelo u Bosnu i Srbiju, a šume ozdol izgledale
šu kao šikara. Imala je šest popodjenih etaža, a od svake
etaže moralo se je sa namještenim Ijestvama do navrh piramide
penjati. Od zemlje pa do vrha ukopan je bio sastavljen stup,
na kom je teodolit stajao, a nije se piramide dodirao, da bi
se tim što veči stabilitet dobio. Premda je upitna piramida
vrlo solidno i umjetno gradjena bila (stajala je oko 4000 for.
sa materijalom, dovozom i radnjom), ipak je bilo vrlo mučno
se na istu penjati, pošto se je tresla i Ijulala — osobito na
gornjem spratu. Ako se je teodolitom radilo, to se je moralo
neko vrieme mirovati, dok je to ljuljanje prestalo, a i onda
se je samo vrlo oprezno hodalo. Sam vidik na šume dole nije
bio ni ugodan, a još bi neugodnije bilo, da se je kojom nesrećom
srušila sama piramida, a kada je bilo vjetrovito vrieme,
nismo smjeli ni gore iči.


Tu se je više puta desilo, da sam posve sam morao sa ove
piramide heliotropično svjetlo davati prema Bosni, Srbiji ili ti