DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 236 —


Odrazivanjem sunčanoga svjetla »Heliotropom« mogla se
je svaka triangulatorna točka vidjeti velikom tocnošdu ne velike
udaljenosti — od pol dana i više — a time i točka sama,
piramida ili crkveni toranj i t. d., točno fiksirati.


Ako sam pri tom pravac prema protivnoj strani t. j . drugoj
triangulatornoj točki točno udesio, i to pomoću busole i dalekozora
— onda se je moja točka (stajalište) uviek i sa protivnog
stajališta morala točno razabrati; nisam li pako usljed
koje počinjene pogreške pravac točno pogodio t. j . ako dotični
triangulator nije vidio zviezde na mojem heliotropu — onda
bi mi on dao znakove (svjetlo) — dok god nije svojim teodolitom
posve točno udesio pravac prema mojoj točki — a i ja
sam tada njegov odraz vidio (isto tako poput zviezde) i prema
tome onda i moj stroj udesio.


Posebnim bojadisanim staklenim pločama — koje sam
pred odraz svjetla na heliotropu stavljao, vidila se je »zviezda«
sada crvena, sada modra ili zelena — a tim smo se onda i
sporazumili — imadem li prestati odrazivanjem ili ne — odnosno
preci na koju drugu ved unapred brzovnim putem javljenu mi
takovu točku.


Imali smo takovih točka i u Srbiji i Bosni, kao i ovkraj
Save. Ako je ovkraj bilo kišovito ili oblačno, tako da nisam
mogao svjetlo sunca odrazivati — morao sam to odmah brzojavno
onamo javiti, da se je dotični triangulator za to vrierne
mogao drugim poslom baviti, a sam sam ili očekivao ljepše
vrijeme ili sam otišao na drugo mjesto, ved prema tome, kako
smo se brzojavno sporazumili.


Ova se triangulacija obavljaše u svrhu ponovne izmjere,
napose i onih krajiških šuma, što su bileizlučene u ime napred
spomenute naumljene veleprodaje u investicionalne svrhe.


Spomenuti bo konzorcij — kada je imao kupljene šume
preuzeti, nije htio priznati onu šumsku površinu, na kojoj je
bilo čistina bez hrastova. Stoga je bio onda i izdan nalog, da
se ciela šumska površina imade iznova točno triangulacijom
izmjeriti.