DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1906. God. XXX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — Članovi šumar, đrnžtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupiraju<
5e K 20. — Za redovite članove 1. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjeđničtvo družtva.


Dvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/^ stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 ftl.; za ´/< stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj.


Šumarska nastava imade danas u kraljevini Bavarskoj
svoja sjedišta na kr. sveučilištu u Miinchenu i na kr, šumar,
akademiji u Aschaffenburgu.


U najnovije doba potaklo se pitanje, da se šumarska nastava
ujedini na kr. sveučilištu u Miinchenu, a da se kr. šum.
akademija u Aschaffenburgu posve dokine. Ovo pitanje je
bilo i u ovogodišnjem zasjedanju zemaljskoga sabora (Landtag)
predmetom živahne rasprave, kojom prilikom je palo više važnih
izjava, kako od strane ministra financija, u resort kojeg spada
i šumarstvo, tako i od pojedinih zastupnika naroda.


Pošto je uređenje šumarske nastave postalo i u nas jedno
od gorudih pitanja, o riješenju kojega ovisi i dalnji razvitak šumarstva
u našoj domovini, držimo, da ne će biti na odmet,
ako u kratkim potezima predočimo najglavnije razloge, s kojih
se šumarskoj nastavi u kraljevini Bavarskoj, imaju jednom za
uvijek otvoriti vrata sveučilišta.


Prije, nego odpočnemo s odnosnim razlozima, držimo
nuždnim, da predočimo historijski razvitak šumarske nastave u
kraljevini Bavarskoj, koja sa svojim uređenim šum. gospodarstvom
stoji na visini razvitka, te koja može i ostahm kulturnim
državama u tom pogledu uzorom služiti.